طراحی سایت
X
  
  •   نام کتاب:  تعدد طلبکاران (حقوق تعهدات)
  •   تالیف:  موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود- دکتر احسان شمس
  •   ناشر:  انتشارات کیومرث
  •   نوبت و سال انتشار:  1397
  •   قیمت:  28000 تومان