طراحی سایت
X
  
  •   نام کتاب:  محشّای قانون تجارت
  •   ناشر:  انتشارات کیومرث
  •   نام مترجم:  دکتر احسان شمس- دکتر سارا خجسته
  •   نوبت و سال انتشار:  چاپ اول 1397
  •   قیمت:  32000 تومان