طراحی سایت
X
  
  •   نام کتاب:  مجموعه پرسش های چهار گزینه ای استانداردهای حسابداری بخش عمومی
  •   تالیف:  محمد علی معینی
  •   ناشر:  انتشارات کیومرث
  •   نوبت و سال انتشار:  1397
  •   قیمت:  30000 تومان
  •   چاپ:  1397