طراحی سایت
X
  
  •   نام کتاب:  ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت به همراه راهنمای بکارگیری آن
  •   تالیف:  سازمان بورس و اوراق بهادار
  •   نوبت و سال انتشار:  چاپ اول 1397
  •   قیمت:  140000 ریال