دات نت نیوک
X
   جستجو     
Enter Search Value:
- without any prefix or suffix to find all records where a column contains the value you enter, e.g. Net
- with | prefix to find all records where a column starts with the value you enter, e.g. |Network
- with | suffix to find all records where a column ends with the value you enter, e.g. Network|
- with | prefix and suffix to find all records containing the value you enter exactly, e.g. |Network|

کد موسسهنام موسسهنام شریکآدرستلفنفاکسامتیاز کنترل کیفیت
721002آباد نوین تهرانمجید اسدی صفاتبریز-گلشهر-تقاطع گلشهر-پرواز- بلوار گلشهر-پلاک47041-33853057-3478132133845176-041الف
721002آباد نوین تهرانعلی اصغر متقیتبریز-گلشهر-تقاطع گلشهر-پرواز- بلوار گلشهر-پلاک47041-33853057-3478132133845176-041الف
721002آباد نوین تهراناحمد محمدیتبریز-گلشهر-تقاطع گلشهر-پرواز- بلوار گلشهر-پلاک47041-33853057-3478132133845176-041الف
721004آبان حسابمرتضی ادیبیخ احمد قصیر(بخارست)-کوچه مقدس 4- پلاک 22 طبقه 388740973-588740860ب
721004آبان حسابناصر ایران نژادخ احمد قصیر(بخارست)-کوچه مقدس 4- پلاک 22 طبقه 388740973-588740860ب
721004آبان حسابحمید حسینیانخ احمد قصیر(بخارست)-کوچه مقدس 4- پلاک 22 طبقه 388740973-588740860ب
721004آبان حسابمحمد کاظمیخ احمد قصیر(بخارست)-کوچه مقدس 4- پلاک 22 طبقه 388740973-588740860ب
721005آبان روشزیداله مشكوتیفلكه دوم صادقیه -بلوار اشرفی اصفهانی -بن بست12 متری بهار- پلاك 4-واحد دوم- ص پ 1495 / 145154424142289787697ب
721005آبان روشمحمدجواد معتمدی مهرفلكه دوم صادقیه -بلوار اشرفی اصفهانی -بن بست12 متری بهار- پلاك 4-واحد دوم- ص پ 1495 / 145154424142289787697ب
721005آبان روشاحمد ناصری جورشریفلكه دوم صادقیه -بلوار اشرفی اصفهانی -بن بست12 متری بهار- پلاك 4-واحد دوم- ص پ 1495 / 145154424142289787697ب
721006آتیه نگرمجید احمدیخیابان سهروردی شمالی-خ قرقاول- پلاک 16-طبقه دوم- واحد588528195-88520679-88176101-288528195ب
721006آتیه نگرسعید وطنیخیابان سهروردی شمالی-خ قرقاول- پلاک 16-طبقه دوم- واحد588528195-88520679-88176101-288528195ب
721006آتیه نگرهادی یوسف زادهخیابان سهروردی شمالی-خ قرقاول- پلاک 16-طبقه دوم- واحد588528195-88520679-88176101-288528195ب
721008آراءراضیه بهفروزیخیابان فلسطین شمالی - پلاك 463 - ساختمان 55 - طبقه 2 -شماره 1088802932-8890531688903949ب
721008آراءرقیه جاودانخیابان فلسطین شمالی - پلاك 463 - ساختمان 55 - طبقه 2 -شماره 1088802932-8890531688903949ب
721008آراءامیر شهلائی مقدمخیابان فلسطین شمالی - پلاك 463 - ساختمان 55 - طبقه 2 -شماره 1088802932-8890531688903949ب
721009آرمان روشمحمدرضا حجتیتهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان گلستان چهاردهم، پلاک 3، برج نگین رضا، طبقه 13، واحد 13124403036744030368ب
721009آرمان روشغلامرضا ذاكری نژادتهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان گلستان چهاردهم، پلاک 3، برج نگین رضا، طبقه 13، واحد 13124403036744030368ب
721009آرمان روشمحمدحسین قربانیتهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان گلستان چهاردهم، پلاک 3، برج نگین رضا، طبقه 13، واحد 13124403036744030368ب
721010آروین پیام     
721006آتیه نگرمجتبی ثقفیخيابان سهروردي شمالي-خ قرقاول- پلاک 16-طبقه دوم- واحد588528195-88520679-88176101-288528195ب
721011آریا حسابرسان پارساحسین خطیبیانخیابان گاندی-خ بیست و یكم-پلاك 26-واحد 488774225-8877382888773828ب
721011آریا حسابرسان پارساصغری شهراسبیخیابان گاندی-خ بیست و یكم-پلاك 26-واحد 488774225-8877382888773828ب
721012آریا روشسیدمحمد بزرگ زادهتهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از میرداماد-بلوار ستاری-پلاك 74-طبقه چهارم-واحد 1588674704-8866082488198401ب
721012آریا روشحبیب جامعیتهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از میرداماد-بلوار ستاری-پلاك 74-طبقه چهارم-واحد 1588674704-8866082488198401ب
721012آریا روشمحمدكاظم ملایك صفتتهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از میرداماد-بلوار ستاری-پلاك 74-طبقه چهارم-واحد 1588674704-8866082488198401ب
721014آرین حساب شیرازمحمدجعفر امیریشیراز-خیابان قصرالدشت-نبش کوچه 53-ساختمان نوین-واحد6016263395-6262882-07137136286673ب
721014آرین حساب شیرازمحمدعلی پسرانشیراز-خیابان قصرالدشت-نبش کوچه 53-ساختمان نوین-واحد6016263395-6262882-07137136286673ب
721014آرین حساب شیرازحسین همایون فردشیراز-خیابان قصرالدشت-نبش کوچه 53-ساختمان نوین-واحد6016263395-6262882-07137136286673ب
721015آزمودگانمهرداد آل علیخیابان کریم خان زند- خیابان دکتر عضدی(آبان جنوبی)- شماره 52- طبقه دوم88919708-88929709-8893951388929642الف
صفحه 1 از 35ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها