دات نت نیوک
X
   جستجو     
Enter Search Value:
- without any prefix or suffix to find all records where a column contains the value you enter, e.g. Net
- with | prefix to find all records where a column starts with the value you enter, e.g. |Network
- with | suffix to find all records where a column ends with the value you enter, e.g. Network|
- with | prefix and suffix to find all records containing the value you enter exactly, e.g. |Network|

کد موسسهنام موسسهنام شریکآدرستلفنفاکسامتیاز کنترل کیفیت
721002آباد نوین تهرانمجید اسدی صفاتبریز-گلشهر-تقاطع گلشهر-پرواز- بلوار گلشهر-پلاک47041-33853057-3478132133845176-041الف
721002آباد نوین تهرانعلی اصغر متقیتبریز-گلشهر-تقاطع گلشهر-پرواز- بلوار گلشهر-پلاک47041-33853057-3478132133845176-041الف
721002آباد نوین تهراناحمد محمدیتبریز-گلشهر-تقاطع گلشهر-پرواز- بلوار گلشهر-پلاک47041-33853057-3478132133845176-041الف
721004آبان حسابمرتضی ادیبیخ احمد قصیر(بخارست)-کوچه مقدس 4- پلاک 22 طبقه 388740973-588740860ب
721004آبان حسابناصر ایران نژادخ احمد قصیر(بخارست)-کوچه مقدس 4- پلاک 22 طبقه 388740973-588740860ب
721004آبان حسابحمید حسینیانخ احمد قصیر(بخارست)-کوچه مقدس 4- پلاک 22 طبقه 388740973-588740860ب
721004آبان حسابمحمد کاظمیخ احمد قصیر(بخارست)-کوچه مقدس 4- پلاک 22 طبقه 388740973-588740860ب
721005آبان روشزیداله مشكوتیفلكه دوم صادقیه -بلوار اشرفی اصفهانی -بن بست12 متری بهار- پلاك 4-واحد دوم- ص پ 1495 / 145154424142289787697ب
721005آبان روشمحمدجواد معتمدی مهرفلكه دوم صادقیه -بلوار اشرفی اصفهانی -بن بست12 متری بهار- پلاك 4-واحد دوم- ص پ 1495 / 145154424142289787697ب
721005آبان روشاحمد ناصری جورشریفلكه دوم صادقیه -بلوار اشرفی اصفهانی -بن بست12 متری بهار- پلاك 4-واحد دوم- ص پ 1495 / 145154424142289787697ب
721006آتیه نگرمجید احمدیخیابان سهروردی شمالی-خ قرقاول- پلاک 16-طبقه دوم- واحد588528195-88520679-88176101-288528195ب
721006آتیه نگرسعید وطنیخیابان سهروردی شمالی-خ قرقاول- پلاک 16-طبقه دوم- واحد588528195-88520679-88176101-288528195ب
721006آتیه نگرهادی یوسف زادهخیابان سهروردی شمالی-خ قرقاول- پلاک 16-طبقه دوم- واحد588528195-88520679-88176101-288528195ب
721008آراءراضیه بهفروزیخیابان فلسطین شمالی - پلاك 463 - ساختمان 55 - طبقه 2 -شماره 1088802932-8890531688903949ب
721008آراءرقیه جاودانخیابان فلسطین شمالی - پلاك 463 - ساختمان 55 - طبقه 2 -شماره 1088802932-8890531688903949ب
721008آراءامیر شهلائی مقدمخیابان فلسطین شمالی - پلاك 463 - ساختمان 55 - طبقه 2 -شماره 1088802932-8890531688903949ب
721009آرمان روشمحمدرضا حجتیتهران، خیابان ملاصدرا، مابین شیخ بهایی و اتوبان چمران، پلاک 242، ساختمان فردوس، طبقه 2،واحد 788606536 و8861043088624260ب
721009آرمان روشغلامرضا ذاكری نژادتهران، خیابان ملاصدرا، مابین شیخ بهایی و اتوبان چمران، پلاک 242، ساختمان فردوس، طبقه 2،واحد 788606536 و8861043088624260ب
721009آرمان روشمحمدحسین قربانیتهران، خیابان ملاصدرا، مابین شیخ بهایی و اتوبان چمران، پلاک 242، ساختمان فردوس، طبقه 2،واحد 788606536 و8861043088624260ب
721010آروین پیامتعلیق عضویت از 93/10/7به مدت 5سالتهران-پایین تر از چهارراه زرتشت-خیابان فلسطین شمالی-كوچه مهشاد-پلاك 1588972275-8896782088974654 
721011آریا حسابرسان پارسامجتبی ثقفیخیابان گاندی-خ بیست و یكم-پلاك 26-واحد 488774225-8877382888773828ب
721011آریا حسابرسان پارساحسین خطیبیانخیابان گاندی-خ بیست و یكم-پلاك 26-واحد 488774225-8877382888773828ب
721011آریا حسابرسان پارساصغری شهراسبیخیابان گاندی-خ بیست و یكم-پلاك 26-واحد 488774225-8877382888773828ب
721012آریا روشسیدمحمد بزرگ زادهتهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از میرداماد-بلوار ستاری-پلاك 74-طبقه چهارم-واحد 1588674704-8866082488198401ب
721012آریا روشحبیب جامعیتهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از میرداماد-بلوار ستاری-پلاك 74-طبقه چهارم-واحد 1588674704-8866082488198401ب
721012آریا روشمحمدكاظم ملایك صفتتهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از میرداماد-بلوار ستاری-پلاك 74-طبقه چهارم-واحد 1588674704-8866082488198401ب
721013آریان فرازادغام با دایارهیافت در تاریخ 94/8/2تهران خیابان سهروردی جنوبی خیابان برادران نوبخت شماره 29 طبقه اول واحد 144611722-3-4461778944611729 
721014آرین حساب شیرازمحمدجعفر امیریشیراز-خیابان قصرالدشت-نبش کوچه 53-ساختمان نوین-واحد6016263395-6262882-07137136286673ب
721014آرین حساب شیرازمحمدعلی پسرانشیراز-خیابان قصرالدشت-نبش کوچه 53-ساختمان نوین-واحد6016263395-6262882-07137136286673ب
721014آرین حساب شیرازحسین همایون فردشیراز-خیابان قصرالدشت-نبش کوچه 53-ساختمان نوین-واحد6016263395-6262882-07137136286673ب
صفحه 1 از 34ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها