دات نت نیوک
X

دبیر کل و رئیس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: سید محمد علوی
پست الکترونیک:

عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: ناصر پسران رزاق
پست الکترونیک:

عضو هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: مهدی بیرانوند
پست الکترونیک:
معاونت بهره‌برداری

عضو هیات عالی نظارت

نام و نام خانوادگی: محمد حجّی
پست الکترونیک:
معاونت بهره‌برداری

عضو هیات عالی نظارت

نام و نام خانوادگی: ناصر توکلی
پست الکترونیک:
معاونت بهره‌برداری

رئیس هیات عالی نظارت

نام و نام خانوادگی: لطفعلی لطفعلیان صارمی
پست الکترونیک:
معاونت بهره‌برداری

نام و نام خانوادگی: دکترحسين نوروزي
پست الکترونیک:
معاونت بهره‌برداری

نام و نام خانوادگی: بهروز وقتی
پست الکترونیک:
معاونت بهره‌برداری

رئیس

نام و نام خانوادگی: محمود پوربهرامی
پست الکترونیک:
معاونت بهره‌برداری

عضو علي البدل

نام و نام خانوادگی: ابراهیم جعفریان
پست الکترونیک:
معاونت بهره‌برداری

عضو اصلی

نام و نام خانوادگی: روح الله مقیمی فر
پست الکترونیک:
معاونت بهره‌برداری

عضو اصلی

نام و نام خانوادگی: محمدهادی افشاری
پست الکترونیک:
معاونت بهره‌برداری

رئيس

نام و نام خانوادگی: سیدمحمد سعید خلیلی
پست الکترونیک: