X

دبیر کل و رئیس هیات مدیره

نام و نام خانوادگی: سید محمد علوی
پست الکترونیک: alavi@iacpa.ir

عضو هیات مدیره و مدیر امور اعضا

نام و نام خانوادگی: مهدی بیرانوند
پست الکترونیک: mbeyranvand@iacpa.ir

عضو هیات مدیره و مدیر امور نظارت حرفه ای

نام و نام خانوادگی: بابک پوربهرامی
پست الکترونیک: bpourbahrami@iacpa.ir