X

فصلنامه پژوهش های حسابرسی

انتشار فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران در اجرای بند (پ) ماده (2) اساسنامه به منظور استفاده از ظرفیت علمی اعضای خود و فراهم آوردن زمینه ارتباط بین  حرفه  و دانشگاه  و ارتقای دانش تخصصی حسابداران رسمی و نشر یافته‌ها و نظریه‌های جدید در حوزه حسابرسی، فصلنامه پژوهش‌های حسابرسی را طبق م...
ﺳﻪشنبه، 28 مرداد 1399 - 17:38