X

فناوری اطلاعات

لزوم امن سازی فضای سایبر در زمان دور کاری
بدون شک استفاده از ابزاری های فناوری اطلاعات از زمان شیوع  کووید 19 ، کمک شایانی در ارائه خدمات به عموم مردم دنیا در حوزه های مختلف از قبیل توسعه و نگهداری نرم افزار ها، مکاتبات اداری، اطلاع رسانی، آموزشی و حفظ ارتباط بین مردم دنیا ارائه نمود. الزامات بهداشتی مقابله با کوید 19 به طرز عجیبی، خیل...
شنبه، 20 اردیبهشت 1399 - 16:23
آشنایی با مفاهیم فناوری اطلاعات قسمت دوم
آشنایی با اجزای سازنده کامپیوترهای شخصی ویژه حسابداران رسمی
شنبه، 26 مرداد 1398 - 17:55
رویکردی به حسابرسی امنیت شبکه (تلخیصی از مقالات ISACA )
امروزه ما در دنیای متصل بهم زندگی می کنیم، ارتباطات یکی از الزامات اساسی کلیه سیستمهاست افزایش یکپارچکی سیستمها، نیاز وقفه ناپذیر سازمان ها و معاملات تجاری آن ها را به استقرار سریع و قابل اعتماد ارتباطات در گستره جهانی می طلبد.
شنبه، 26 مرداد 1398 - 15:13
آشنایی با مفاهیم فناوری اطلاعات قسمت اول
فناوری اطلاعات طیفی وسیعی از کاربردهای کامپیوتر در جمع آوری، ذخیره، پردازش و انتقال اطلاعات می باشد.
شنبه، 19 مرداد 1398 - 17:31
به نظر می رسد میزان استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در ارائه خدمات حسابرسی در ایران در وضعیت مورد انتظار قرار ندارد در حال حاضر اکثر فنون و حرف از جمله حسابداری از فناوری اطلاعات استفاده می کنند اما حرفه حسابرسی در مقایسه با سایرین، صرف نظر از موارد خاص، به نحو اثر بخشی این تکنولوژی را به خدمت نگرفته...
ﺳﻪشنبه، 15 مرداد 1398 - 14:38
احتراماً، به پیوست رهنمود شماره 1 کارگروه فن آوری اطلاعات درخصوص مستندسازی الکترونیک پرونده های حسابرسی جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. رهنمود 1
دوشنبه، 27 خرداد 1398 - 09:31
میزگرد  گذار به حسابرسی مبتنی بر فناوری اطلاعات IT در ایران: ریسک‌ها و راهکارها
در جدیدترین شماره‌ی فصلنامه‌ی حسابدار رسمی میزگردی با موضوع ریسک‌ها و راهکارهای گذار به حسابرسی مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران منتشر شده است. در این میزگرد که آقایان ناصر رزاق، محمدعلی زاهدی، ناصر شهبازی رز و عباس کولیوند حضور دارند این بررسی شده که حرفه‌ی حسابرسی در ایران...
شنبه، 25 خرداد 1398 - 08:52