دات نت نیوک
X

بانک مرکزی

بانکها در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات باید از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه خودداری کنند
یکشنبه، 24 دی 1396 - 17:26
برای اطلاعات بیشتر در مورد "بانکها در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات باید از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه خودداری کنند" اینجا کلیک کنید.
بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوقهای سرمایه گذاری نمی باشند
چهارشنبه، 13 دی 1396 - 11:27
برای اطلاعات بیشتر در مورد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوقهای سرمایه گذاری نمی باشند اینجا کلیک کنید.
ﺳﻪشنبه، 12 دی 1396 - 14:48
برای اطلاعات بیشتر در مورد "شیوه عمل احتیاطی با دارایی های مشکل دار تعاریف امهال و مطالبات غیر جاری" اینجا کلیک کنید.
دستورالعمل بند (ب ) ماده 17 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
یکشنبه، 03 دی 1396 - 10:03
برای اطلاعات بیشتر در مورد "دستورالعمل بند (ب ) ماده 17 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده 20 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" اینجا کلیک کنید.
بانکها به منظور تسریع در فرآیند اجرای اسناد می توانند از خدمات کارشناسان ثبتی استفاده کنند
چهارشنبه، 29 آذر 1396 - 13:05
برای اطلاعات بیشتر در مورد "بانکها به منظور تسریع در فرآیند اجرای اسناد می توانند از خدمات کارشناسان ثبتی استفاده کنند" اینجا کلیک کنید.
بخشنامه بانک مرکزی درخصوص نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه
دوشنبه، 20 آذر 1396 - 08:29
برای اطلاعات بیشتر در مورد "بخشنامه بانک مرکزی درخصوص نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ویژه" اینجا کلیک کنید.
بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین و حق بهره برداری از زمین را هم ردیف اسناد رسمی بپذیرند
یکشنبه، 19 آذر 1396 - 16:28
برای اطلاعات بیشتر در مورد "بانک ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین و حق بهره برداری از زمین را هم ردیف اسناد رسمی بپذیرند اینجا کلیک کنید.
بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ایجاد شفافیت فیمابین بانک و مشتری
یکشنبه، 19 آذر 1396 - 14:23
برای اطلاعات بیشتر در مورد "بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ایجاد شفافیت فیمابین بانک و مشتری" اینجا کلیک کنید.
بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ارائه خدمات مربوط به حساب جاری به اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر شده
چهارشنبه، 01 آذر 1396 - 16:06
برای اطلاعات بیشتر در مورد بخشنامه بانک مرکزی درخصوص "ارائه خدمات مربوط به حساب جاری به اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر شده" اینجا کلیک کنید.
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها