در همان سال‌ها نیز بسیاری از تحلیلگران اقدام به ارائه راهکارهایی درخصوص پیشبرد همزمان این دو گزارش کردند، ولی بی‌توجهی سازمان به ارائه همزمان و جداگانه این دو گزارش موجب شد در سال حاضر نیاز به این گزارش ضروری شود. حال در نبود این گزارش‌ها و ناآشنایی مخاطبان جدید گزارش‌های پیش‌بینی‌ ای‌پی‌اس لازم است مخاطبان جدید با این گزارش آشنا شوند و در صورت باقی ماندن در بازار طی سال آتی باید با الفاظ جدیدتر نظیر تعدیل ‌ای‌پی‌اس نیز آشنا شوند. حال به این نقطه از زمان می‌رسیم که با انتشار محتاطانه گزارش‌های پیش‌بینی ‌ای‌پی‌اس شرکت‌ها بازار به کدام سمت‌و‌سو‌ خواهد رفت. با بررسی نمونه‌ای از گزارش‌ها که در سایت کدال قرار گرفته است بهتر می‌شود با این پدیده آشنا شد. گزارش‌ها در سنوات قبل دارای اطلاعاتی درخصوص مبانی برآوردها و اطلاعات کامل‌تری بود که در حال حاضر به این دلیل که هنوز حسابرسی نشده‌اند فاقد محتوای اطلاعاتی دقیق‌تر و جامع‌تر هستند، شاید موجب گمراهی سهامداران بالفعل و حتی بالقوه شوند. برخی از این گزارش‌ها با فرض نرخ تورم‌منفی و نرخ پایین دلار پیش‌بینی شده‌اند که نشان از امید مثبت به آینده است. خوشا آن روز که این فرض‌ها محقق شود و دلارهای پایین‌تر از نرخ‌های انتظاری معامله شود. یکی از پدیده‌هایی که با این انتظارات خوش‌بینانه دلاری و بدبینانه سودآوری مطرح است تعدیل ‌ای‌پی‌اس است. منظور از تعدیل ‌ای‌پی‌اس در گزارش‌ها به این مفهوم است که شرکت در پیش‌بینی‌ها موفق نبوده و با سپری شدن بخشی از سال انتظار محقق شدن سود بیشتر یا کمتری را خواهد داشت که این خود نشان از بی‌ثباتی بازار ارز خواهد بود به عبارتی انتظارات با واقعیت‌ها به دور از یکدیگر بوده‌اند. به هر حال بهتر است پیش‌بینی‌ها در یک بازار بی‌ثبات و ناکارآ براساس شرایط فعلی صورت پذیرد نه براساس خوش‌بینی‌های بی‌دلیل که موجب متضرر شدن سهامداران بالفعل و بالقوه که بر اساس این اطلاعات تصمیم‌گیری می‌کنند نشود. نهاد ناظر باید نسبت به اطلاعات مخابره شده واکنش نشان دهد و زیربنای منطقی یا غیر منطقی بودن این اطلاعات را ارزیابی کند.

به نقل از روزنامه‌ی دنیای اقتصاد 27 بهمن‌ماه 1399