X
IAASB  از همه ذی‌نفعان می‌خواهد در نظرخواهی IESBA درباره  تعریف بنگاه‌های با منافع عمومی شرکت کنند
 

IAASB از همه ذی‌نفعان می‌خواهد در نظرخواهی IESBA درباره تعریف بنگاه‌های با منافع عمومی شرکت کنند

هیأت بین‌المللی تدوین استانداردهای حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخش (IAASB) از انتشار متن پیشنهادی هیأت بین‌المللی تدوین استانداردهای اخلاق حرفه‌ای برای حسابداران (IESBA)
شنبه، 18 بهمن 1399 | Article Rating

هیأت بین‌المللی تدوین استانداردهای حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخش (IAASB) از انتشار متن پیشنهادی هیأت بین‌المللی تدوین استانداردهای اخلاق حرفه‌ای برای حسابداران (IESBA) با نام ”بازنگری پیشنهادی در مورد تعریف بنگاه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بنگاه با منافع عمومیدر دهم بهمن 1399 (29 ژانویه 2021) استقبال کرده و از همه ذی‌نفعان خواسته است تا در این نظرخواهی شرکت کنند.

مهلت نظرخواهی 15 اردیبهشت 1400 (سوم مه 2021).

برای آگاهی بیشتر، دریافت متن پیشنهادی و ارائه نظر،  اینجا را کلیک کنید.

تصاویر
  • IAASB  از همه ذی‌نفعان می‌خواهد در نظرخواهی IESBA درباره  تعریف بنگاه‌های با منافع عمومی شرکت کنند
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری