X
 

IESBA رویکردی کل‌نگر به تعریف بنگاه با منافع عمومی را پیشنهاد کرده است

هیأت بین‌المللی تدوین استانداردهای رفتار حرفه‌ای برای حسابداران (IESBA) یک متن پیشنهادی با نام ”بازنگری پیشنهادی در مورد تعریف بنگاه پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار و بنگاه با منافع عمومی“ را برای نظرخواهی منتشر کرد.
شنبه، 11 بهمن 1399 | Article Rating

هیأت بین‌المللی تدوین استانداردهای رفتار حرفه‌ای برای حسابداران (IESBA) یک متن پیشنهادی با نام ”بازنگری  پیشنهادی در مورد تعریف بنگاه پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار و بنگاه با منافع عمومی“ را برای نظرخواهی منتشر کرد.

بازنگری‌های پیشنهادی، تعریف بنگاه با منافع عمومی را برای شمول گروه‌های دیگر بنگاه‌ها با نگرش به میزان (سطح) منافع عمومی مندرج در صورت‌وضعیت مالی آن‌ها گسترش می‌دهد. این گسترش برای افزودن بر اعتماد/ اتکای بر حسابرسی‌ها از طریق الزامات بیشتر استقلال است.

بازنگری‌های پیشنهادی:

v     هدفی فراگیر برای برقراری الزامات بیشتر به‌منظور بالا بردن اعتماد/ اتکا بر حسابرسی صورت‌های مالی بنگاه‌های با منافع عمومی را معرفی می‌کند.

v     رهنمودهایی را در مورد عوامل مورد نظر در تعیین سطح منافع عمومی در یک بنگاه ارائه می‌کند.

v     تعریف بنگاه با منافع عمومی را برای دربرگیری گروه‌های دیگری از بنگاه‌ها گسترش می‌دهد.

v     الزامات جدیدی را برای مؤسسات ارائه می‌کند تا دیگر بنگاه‌هایی که باید با آن‌ها به‌عنوان بنگاه‌های با منافع عمومی برخورد شود را شناسایی کنند.

 

مهلت ارائه نظر:        15 اردیبهشت 1400 (سوم مه 2021)

برای آگاهی بیشتر، دریافت متن پیشنهادی و ارائه نظر، اینجا را کلیک کنید.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری