X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 27 آبان 1399

  IFAC مواد آموزشی برای پشتیبانی از پیاده‌سازی IPSASs را منتشر کرد

امتیاز: Article Rating

اخبار IFAC

 

IFAC مواد آموزشی برای پشتیبانی از پیاده‌سازی IPSASs  را منتشر کرد

 

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)  برای کمک به دولت‌ها و بنگاه‌های دولتی خواستار گزارشگری مبتنی بر فرض تعهدی و طبق استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASs)  مجموعه‌ای از مواد آموزش آموزش‌دهندگان را تدوین و با عنوان ”آموزش آموزش‌دهندگان: معرفی IPSASs“ منتشر کرد.

اطلاعات تعهدی، شفافیت بیشتری را تأمین می‌کند و برای فرآیندهای پاسخگویی و تصمیم‌گیری، سودمند است. بسیاری از قلمروها، پیاده‌سازی حسابداری تعهدی را در اولویت قرار داده‌اند؛ به‌ويژه، به دلیل این‌که مالیه عمومی در اثر همه‌گیری ویروس کرونا بیشتر زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

مخاطب این مواد آموزشی اساساً آن‌دسته از بنگاه‌ها (ی بخش عمومی) است که از مبنای نقدی استفاده می‌کنند و در حال گذار، یا برنامه‌ریزی برای استفاده، از آن به سوی حسابداری تعهدی طبق IPSASs  هستند. این مواد آموزشی، رایگان است و به‌گونه‌ای طراحی شده است که متناسب‌سازی با نیازهای آموزش بینندگان را امکان‌پذیر می‌سازد.

این دوره به‌صورت ده (10) مادول طراحی شده است که هر مادول در قالب عناوینی می‌باشد که هر یک از آن‌ها حتی می‌تواند به‌عنوان یک موضوع مستقل، آموزش داده شود. عناوین آموزشی شامل دارایی‌ها، بدهی‌ها، ابزارهای مالی و پذیرش IPSASs  برای نخستین بار است. هر مادول شامل دستورالعمل آموزشی و مجموعه‌ای از پاورپوینت است که برخی از این مادول‌ها، ویدئو نیز دارند.

IFAC  به پشتیبانی و اشاعه مدیریت مالیه عمومی و به‌کارگیری IPSASs  متعهد است. این ”آموزش آموزش‌دهندگان: معرفی IPSASs“  برای بهره‌برداری بنگاه‌های بخش عمومی در سرتاسر گیتی است که می‌خواهند از استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا سود برند.

برای آگاهی بیشتر و دریافت این مواد آموزشی، اینجا را کلیک کنید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز