X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 آبان 1399
چارچوب‌های گزارشگری غیرمالی، چالش جدید نهادهای استانداردگذار

  چارچوب‌های گزارشگری غیرمالی، چالش جدید نهادهای استانداردگذار

امتیاز: Article Rating

تغییر شرایط اقلیمی یکی از موضوعات مطرح امروز است و بنا بر ماهیت خود، موضوع بسیار بااهمیتی در تعیین موفقیت واحدهای تجاری در بلندمدت محسوب می‌شود. هیأت‌های مدیره وظیفه دارند تأثیر واحد تجاری تحت مدیریت خود را بر محیط زیست و عواقب احتمالی تصمیمات تجاری خود در بلندمدت را بررسی کنند. بررسی‌های صورت گرفته درخصوص ملاحظات مربوط به گزارشگری این تأثیرات بر محیط زیست در گزارشگری شركتی و حسابرسی شرکت‌ها نشان می‌دهد هیأت‌های مدیره و شرکت‌ها، حسابرسان، انجمن‌های حرفه‌ای، نهادهای تنظیم‌کننده و استانداردگذاران هنوز باید کارهای بیش‌تری انجام دهند.

 

تدوین گزارش‌های غیرمالی:

شورای گزارشگری مالی انگلستان از استانداردهای جهانی گزارشگری غیر مالی با اهداف بلندمدت پشتیبانی می‌کند و به‌عنوان نهاد ناظر حاكم بر گزارشگری مالی در بریتانیا از طرح مشورتی اخیر بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی استقبال كرده است. با این حال، دست‌یابی به توافق بین‌المللی در مورد تدوین استاندارد جدید، تأمین مالی آن و مجوز تدوین چارچوب مفهومی و استاندارد مناسب، مدتی طول خواهد کشید. اعتقاد بر این است به منظور تحقق انتظارات ذی‌نفعان برای بهبود کمیت و کیفیت گزارش‌های مربوط به مسائل محیط زیست، اجتماعی و راهبری شركتی همچون تأثیر فعالیت‌های واحدهای تجاری بر تغییرات اقلیمی، برخی از چارچوب‌های موجود می‌توانند به‌عنوان گام‌هایی در حمایت از بازار عمل کنند تا برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر تأمین‌کنندگان سرمایه با سرعت بیش‌تری حاصل شود. بنابراین شورای گزارشگری مالی انگلستان به‌عنوان نهاد حفاظت‌كننده از منافع عموم در انگلستان از هرگونه افشای داوطلبانه چنین اطلاعاتی مطابق با معیارهای مطرح شده توسط هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری پایداری حمایت می‌كند. این شورا اعلام كرده است، شرکت‌ها را تشویق می‌كند که در صورت امکان، این حوزه‌ها را در چرخه‌ی گزارشگری آتی خود، لحاظ كنند و افشای این اطلاعات باید با محتوای چارچوب گزارشگری استراتژیک موجود در انگلستان مطابقت داشته باشد. شورای گزارشگری مالی درحال بررسی این موضوع است كه چگونه در كوتاه مدت و میان مدت می‌تواند شركت‌ها را برای اجرای رهنمودهای فعلی هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابداری پایداری در راستای حمایت از منافع عموم و برآورده ساختن انتظارات ذی‌نفعان، هدایت كند. تلاش مستمری در این زمینه نیاز است كه شامل موارد زیر خواهد بود:

·        افزایش تمرکز بر ملاحظات مربوط به تغییرات شرایط اقلیمی در بررسی مستمر گزارشگری شرکتی و نظارت بر کیفیت كار حسابرسی در جایی كه مربوط است.

·        بررسی گزارشگری شركتی تحت مقررات گزارشگری اقتصاد بدون كربن برای سال 2021

·        ارزیابی رویکردهای انجمن‌های حرفه‌ای در زمینه‌ی تغییرات اقلیمی، از جمله بهبود عملیات مقررات‌گذاری و گنجاندن این مطالب در سرفصل‌های آموزشی.

·        گنجاندن نظارت بر گزارشگری مربوط به تغییرات اقلیمی در ضوابط سالانه‌ی نظارت بر راهبری شركتی انگلستان و بررسی مناسب بودن اصلاحات مربوط به این موضوع در نسخه‌های تجدیدنظرشده‌ی این ضوابط، و راهنماهای گزارشگری استراتژیک.

·        بررسی انتظارات ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران برای بهبود رویه‌های گزارشگری شركتی تحت استانداردهای بین‌المللی حسابداری پایداری و درگیر كردن مجامع بین‌المللی در تدوین چارچوب‌ها و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری شركتی.

·        تأکید بر بخش‌هایی از صورت‌های مالی واحدهای گزارشگر طبق GAAP انگلستان که می‌توان تغییرات اقلیمی را مورد توجه قرار داد.

·        انجام پروژه‌ها با توجه به نقش اطمینان بخشی و مسئولیت‌های کمیته‌های حسابرسی در این زمینه.

تشویق گزارشگری تحت استانداردهای استانداردهای بین‌المللی حسابداری پایداری( SASB )گامی مثبت در جهت بهبود گزارشگری شركتی است. با وجود این، سرمایه‌گذاران تنها ذی نفعان علاقه‌مند به گزارشگری مربوط به تغییرات اقلیمی نیستند. شورای گزارشگری مالی درپی تدوین یک مدل گزارشگری آینده نگر است که پاسخ‌گوی نیازهای مجموعه‌ی گسترده‌تری از سهام‌داران باشد. این سیستم باید باید با اتكا بر ظرفیت فناوری اطلاعات طراحی شود. 
اشتراک گذاری
تصاویر
  • چارچوب‌های گزارشگری غیرمالی، چالش جدید نهادهای استانداردگذار
ثبت امتیاز