X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 30 مهر 1399

  IAASB سه استاندارد مدیریت کیفیت را تصویب کرد

امتیاز: Article Rating

IAASB  سه استاندارد مدیریت کیفیت را تصویب کرد

هیأت بین‌المللی تدوین استانداردهای حسابرسی و خدمات اطمینان‌بخش (IAASB)  سه استاندارد بین‌المللی ”مدیریت کیفیت 1“،  ”مدیریت کیفیت 2“  و استاندارد شماره 220 را تصویب کرد. برای انتشار این استانداردها، هیأت ناظر منافع عمومی (PIOB)  باید آن‌ها را تأیید کند.

این استانداردها با افزودن یک رویکرد پیشرو و مبتنی بر مدیریت ریسک برای امکان اجرای یکنواخت کیفیت کار توسط سیستم مدیریت کیفیت مؤسسه، سطح کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی را بالا می‌برد. این استانداردها همچنین، مسئولیت شریک مسئول کیفیت حسابرسی را عمق بیشتری می‌بخشد و ملاحظات بهبود بخش مربوط به بررسی کیفیت کار را نیز ارائه می‌دهد.

برای دریافت استاندارد بین‌المللی مدیریت کیفیت شماره 1، اینجا  را کلیک کنید.

برای دریافت استاندارد بین‌المللی مدیریت کیفیت شماره 2، اینجا  را کلیک کنید.

برای دریافت استاندارد بین‌المللی حسابرسی شماره 220،اینجا  را کلیک کنید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز