X
تاریخ انتشار: دوشنبه 21 مهر 1399
«اهمیت» از نگاه نهادهای حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی

  «اهمیت» از نگاه نهادهای حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی

امتیاز: Article Rating

 

______________

اهمیت در زمینه‌ی تهیه و ارائه‌ی صورت‌های مالی و حسابرسی آن کاربرد بسیار دارد و در مفاهیم نظری گزارشگری مالی، استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی و دستورالعمل‌های حسابرسی و پژوهش‌ها مطرح‌شده و بسیار به آن توجه شده است. درک مناسب از اهمیت توسط تهیه‌کنندگان گزارش‌های مالی، حسابرسان و استفاده‌کنندگان از گزارش‌ها، نیازمند تعریف مناسب اهمیت است. از اینرو، نهادهای حرفه‌ی حسابداری و حسابرسی در دهه‌های گذشته تعریف‌های گوناگونی از اهمیت ارائه کرده‌اند.

عبداله آزاد، حسابدار رسمی، در جدیدترین شماره‌ی فصلنامه‌ی حسابدار رسمی تعریف‌های ارائه شده توسط نهادهای حرفه‌ای و ویژگی‌های هریک را مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله تعاریف 19 نهاد حرفه‌ای جهانی در زمان‌های مختلف، از منظر جامع و مانع بودن، مبهم نبودن، دوری نبودن و سلبی نبودن به تفکیک بررسی شده است.

برای مطالعه‌ی متن کامل مقاله به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

فایل های پیوستی
اشتراک گذاری
تصاویر
  • «اهمیت» از نگاه نهادهای حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی
ثبت امتیاز