X
تاریخ انتشار: شنبه 11 مرداد 1399
صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی 1398 تصویب شد

  صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی 1398 تصویب شد

امتیاز: Article Rating
سه‌شنبه هفتم مردادماه جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران میزبان برگزاری هجدهمین جلسه‌ی شورای‌عالی هفتم جامعه‌ی حسابداران رسمی ايران بود. 
در پی اعلام رسمیت جلسه توسط دکتر سعید جمشیدی‌فرد، رئیس شورای عالی، موضوع تعهدنامه‌ی درخواستی از حسابرسان مستقل در خصوص مسئولیت آنان در عرضه‌ی اولیه مورد بحث اعضا قرار گرفت و مقرر شد با توجه به تمام جوانب موضوع و مادام كه نماينده بورس در شورا معرفي نشده جامعه در این زمینه پيگيري لازم را از طريق سازمان بورس معمول دارد.
بررسی صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال 1398 دستور جلسه‌ی اصلی شورای عالی بود. در این خصوص، ابتدا رئوس گزارش فعالیت و صورت‌های مالی توسط هیأت مدیره ارایه شد و سپس اعضای شورا سؤالات خود را در زمینه‌ی محورهای مختلف گزارش ارایه کردند. در پی توضیحات هیأت مدیره، مقرر شد موارد یادشده در گزارشگری‌های جامعه رعایت شود.
در ادامه‌ی جلسه، گزارش هیأت عالی نظارت در خصوص صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی 1398 توسط رئیس هیأت عالي نظارت قرائت شد. در این زمینه، در خصوص بند 5 گزارش مبنی بر تأخیر در ارایه‌ی صورت‌های مالی و گزارش عملكرد هیأت مدیره ظرف دو ماه پس از پایان سال مالی، نظر به محدویت‌های غیرمترقبه و ناخواسته‌ی ناشی از شیوع بیماری کرونا، مقرر شد نسبت به رعایت ضوابط مربوط اقدام گردد.
همچنین، در زمینه‌ی بخش اول بند 6 گزارش مبنی بر عدم رعایت ماده 6 آیین‌نامه‌ی نظارت حرفه‌ای به‌طور کامل و بخش دوم در خصوص عدم تغيير در کنترل کیفیت جامعه، با توجه به توضیح هیأت مدیره مبنی بر رعایت آیین‌نامه و صرف مبالغ قابل توجه براي ایجاد زیر ساخت های ضروری کنترل کیفیت، در مقابل منابع مالی حاصل از نیم درصد افزایش درآمد متغیر، مقرر شد ظرف یک‌ماه گزارش دقیقی از موارد طرح‌شده‌ی هیأت عالی نظارت به شورای عالی ارایه شود.
در خصوص بند 7 گزارش هیأت عالی نظارت مبنی بر تأخیر در ارسال گزارش‌های موضوع تبصره 4 ماده 27 اساسنامه و توضیح هیأت مدیره مبنی بر محدویت‌های ناشی از بیماری کرونا در این زمینه مقرر شد گزارش فراوانی تأخیر و موارد آن تهیه و ظرف یک‌ماه به شورای عالی ارایه گردد.
در پایان هجدهمین نشست شورای عالی هفتم، با توجه به گزارش‌های ارایه شده شورا ضمن تشكر از هيات عالي نظارت، با توجه به بحث های صورت گرفته صورت‌های مالی و عملكرد هیأت مدیره برای سال مالی 1398 را تصویب و از زحمات هیأت مدیره  تقدیر و تشکر کرد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی 1398 تصویب شد
ثبت امتیاز