X
تاریخ انتشار: دوشنبه 30 تیر 1399
فراخوان جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به‌مناسبت انتشار پنجاهمین شماره‌ی فصلنامه‌ی حسابدار رسمی

  فراخوان جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به‌مناسبت انتشار پنجاهمین شماره‌ی فصلنامه‌ی حسابدار رسمی

امتیاز: Article Rating

___________________

تابستان امسال پنجاهمین شماره‌ی دوره‌ی جدید فصلنامه‌ی حسابدار رسمی، ارگان تحلیلی اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، منتشر می‌شود و مقطع کنونی فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد نشریه و نیز ترسیم مسیرهای حرکت آتی آن است. ازاین‌رو، جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران بر آن شد علاوه بر روش‌هایی که تاکنون برای آگاهی از نظرات اعضای جامعه از آن بهره برده‌، دیدگاه‌های تمامی اعضای حرفه‌ای نشریه را در این خصوص گردآوری و طبقه‌بندی کرده و برمبنای برآیند دیدگاه‌های اعضای جامعه مضامین محوری شماره‌های آتی را تعیین نماید.

گفتنی است طی 12 سال گذشته نشریه‌ی حسابدار رسمی تنها نشریه‌ی تخصصی حسابداری و حسابرسی به زبان فارسی بوده که به‌طور منظم و براساس برنامه‌ی زمان‌بندی مقرر، منتشر شده و با توجه به درخواست‌های اعضا همواره درصدد بوده بخش اصلی مقالات خود را به موضوعات حرفه‌ای اختصاص دهد.

با این حال، تردیدی نیست که هنوز با نشریه‌ی ایده‌آل حرفه‌ای حسابداران رسمی کشور فاصله‌ی بسیار داریم. از این رو، از کلیه‌ی اعضا و صاحب‌نظران خواسته شده دیدگاه‌های خود در ارزیابی وضعیت موجود نشریه (به لحاظ محتوایی و شکلی)، نقاط قوت و ضعف وضع موجود و نیز پیشنهادهای خود را در این چارچوب، تا پایان مردادماه به جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران ارائه فرمایند.

نقشه‌ی راه حرکت ما براساس برآیند دیدگاه‌های اعضا ترسیم می‌شود و دیدگاه‌های اعضای جامعه چراغ راه مسیر آتی فصلنامه‌ی حسابدار رسمی خواهد بود.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • فراخوان جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به‌مناسبت انتشار پنجاهمین شماره‌ی فصلنامه‌ی حسابدار رسمی
ثبت امتیاز