X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 مرداد 1399
بیانیه‌ی شرکت تعاونی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران منتشر شد

  بیانیه‌ی شرکت تعاونی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران منتشر شد

امتیاز: Article Rating

 

________________

شرکت تعاونی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران بیانیه‌ی مأموریت خود را منتشر کرد.

هدف از تشکیل شرکت تعاونی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، ارتقای رفاه عمومی و معیشتی حسابداران رسمی شاغل و غیرشاغل، کارکنان مؤسسات حسابرسی، و کارکنان جامعه‌ی حسابداران، با توجه به جایگاه خطیر و مسئولیت اجتماعی آنان است.

وجود بیش از 2500 عضو در جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران و فعالیت 259 مؤسسه‌ی حسابرسی با حدود 11 هزار نفر پرسنل شاغل و خدمت‌رسانی شایسته و مهم آنان به جامعه‌ی اقتصادی کشور، ما را بر آن داشت که با تأسیس شرکت تعاونی و ارائه‌ی امکانات مطلوب رفاهی و حمایتی متناسب با خدمات ارزشمند اعضا و کلیه‌ی همکاران گامی مهم در جهت ارتقای وضعیت معیشتی و رفاهی آنان برداریم.

اهمّ فعالیت‌های موردنظر تعاونی تأمین مسکن، ارائه‌ی تسهیلات مالی، ارائه‌ی انواع بیمه‌نامه‌ها، خدمات سرمایه‌گذاری، خدمات گردشگری، خدمات آموزشی، خدمات تعاونی مصرف، خدمات خیریه و مواردی دیگر را در برمی‌گیرد.

نحوه‌ی عضویت در تعاونی و اجرای پروژه‌های آن متعاقباً با اطلاع اعضا رسانده می‌شود.

برای مطالعه‌ی بیانیه‌ی شرکت تعاونی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

فایل های پیوستی
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بیانیه‌ی شرکت تعاونی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران منتشر شد
ثبت امتیاز