X
تاریخ انتشار: یکشنبه 01 تیر 1399
راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مقابله با پی‌آمدهای کرونا

  راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مقابله با پی‌آمدهای کرونا

امتیاز: Article Rating

____________________

اقتصاد ایران که پیش از شروع کرونا نیز برای دومین سال متوالی رشدهای منفی را تجربه می‌کرد، بعد از شیوع این بیماری با مشکلات مضاعفی مواجه شد. مؤسسات حسابرسی نیز از تبعات رکودافزا و مختل‌کننده‌ی شیوع کرونا متأثر شده و طی چند ماه اخیر با مشکلات ناشی از تضییقات مالی صاحب‌کاران و به تبع آن کاهش سرمایه در گردش و مشکلات نقدینگی، مسایل مدیریت پرسنلی و کاهش بهره‌وری کارکنان و نیز مسایل عام بهداشتی و سلامتی و نیز از همه مهم‌تر مشکلات ارائه‌ی خدمات اطمینان‌بخشی در شرایط قرنطینه، محدودیت آمدوشد و فاصله‌گذاری فیزیکی گسترده مواجه شده‌اند.

در چنین بستری، سرمقاله‌ی جدیدترین شماره‌ی حسابدار رسمی به‌قلم سعید جمشیدی‌فرد به راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مقابله با پی‌آمدهای کرونا اختصاص دارد. در این kمی‌خوانیم:

در برابر این مشکلات، هم جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران و هم مؤسسات حسابرسی به مجموعه اقداماتی دست زده‌اند. برخی از این اقدامات برخاسته از تجربه‌ی جهانی و برخی دیگر بهره‌برداری از فرصت‌های قانونی موجود بوده و پاره‌ای نیز از ابتکارات و تلاش‌های فردی ناشی شده است. ازجمله، اقدامات جامعه در همین خصوص تلاش به‌منظور همگرایی و هماهنگی با سایر مجامع و نهادهای حرفه‌ای و برگزاری جلسات متعدد با مقامات مسئول به‌منظور تصویب پیشنهاد تعویق برگزاری مجامع عمومی و تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی بود که خوشبختانه تلاش‌ها در این زمینه مثمرثمر بود و درنهایت ستاد ملی مبارزه با کرونا پیشنهادهای جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران را به تصویب رساند.

کوشش‌های مؤسسات حسابرسی نیز به منظور انجام وظایف قانونی در شرایط همه‌گیری بیماری و نیز تلاش برای حفظ سرمایه‌های انسانی در وضعیتی که با بحران حاد نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه بودند نیز به‌نوبه‌ی خود درخور قدردانی است...

فرصت زمانی ناشی از کرونا... مجال مناسبی برای تضارب افکار در شبکه‌های اجتماعی، تلاش برای خواندن بینِ خطوط استانداردها، به‌منظور دست‌یابی به راه‌حل‌های مناسب در شرایط فورس‌ماژور به‌وجود آورد که خود به محیط غیررسمی آموزش تبدیل شد. علاوه بر این، فضای مجازی بستری برای تمرین و تجربه‌ی آموزش‌های حرفه‌ای غیرحضوری فراهم آورد؛ به‌ترتیبی که آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات و مجازی بخش دایمی در سیستم آموزشی شده است...

مهم‌تر از آن اما اصلاح ساختارهایی به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری حرفه‌ی حسابرسی در برابر بحران‌های محتمل و نیز افزایش کارآمدی عمومی آن است...

استفاده از فناوری در دو سطح بنگاه و نیز در سطح کلان لازم و ملزوم یکدیگر هستند. در صورتی که یک مؤسسه‌ی حسابرسی از پیشرفته‌ترین روش‌های فناورانه بهره ببرد اما بنگاه تحت بررسی وی کماکان از روش‌های سنتی استفاده کند و یا آن که در سطح کلان و ملی بسترهای قانونی کافی و امکان برخورداری از بانک‌های فراگیر اطلاعاتی موجود نباشد این کوشش‌ها به‌کفایت مثمرثمر نخواهد بود. ازاین‌رو، شرایط بحرانی ناشی از شیوع بیماری کرونا نشان داده است که در دو سطح مؤسسات و جامعه‌ی حرفه‌ای باید تلاش درازمدت برای اصلاح زیرساخت‌های اطلاعاتی و حسابرسی صورت پذیرد. نتیجه‌مندی این تلاش‌ها منوط به حرکت همپا و مکمل در هر دو سطح مؤسسات و جامعه‌ی حرفه‌ای است.

از سویی مؤسسات حرفه‌ای ناگزیرند روش‌های سنتی حسابرسی را با روش‌های مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته جایگزین کنند. اما این امر ممکن نیست مگر آن که جامعه نیز به‌طور متقابل خدمات آموزشی لازم را برای یاری به مؤسسات در این گذار ارائه دهد و علاوه بر آن بسترهای قانونی و زیرساخت‌های اطلاعاتی برای انجام حسابرسی به روش‌های جدید فراهم شود. مقررات‌گذاری‌های لازم برای ایجاد بانک‌های فراگیر اطلاعاتی و امکان دسترسی مؤسسات حسابرسی به این داده‌ها و نیز ملزم ساختن شرکت‌های عمومی به استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات پیش‌‍شرط‌های موفقیت تلاش مؤسسات برای گذار موفقیت‌آمیز در این زمینه است...

باید با اصلاح ساختار حرفه‌ی حسابرسی از طریق مبتنی ساختن آن بر فناوری‌های روز اطلاعاتی از تهدیدهای بحران کرونا برای ایجاد فرصتی به منظور ارتقای حرفه‌ی حسابرسی در ایران بهره برد.

_________

برای مطالعه‌ی متن کامل سرمقاله به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

_________
فایل های پیوستی
اشتراک گذاری
تصاویر
  • راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای مقابله با پی‌آمدهای کرونا
ثبت امتیاز