X
تاریخ انتشار: جمعه 02 خرداد 1399
بدعت بزرگ در مجامعی که نمایندگان بورس تماشاچی آنلاین آن هستند / عباس هشی

  بدعت بزرگ در مجامعی که نمایندگان بورس تماشاچی آنلاین آن هستند / عباس هشی

امتیاز: Article Rating

چهارچوب نظری و قانونی که نهادهای مالی در بازار سرمایه و بازار پول بر مبنای آن تشکیل می شود بر این موضوع استوار است که گروه های مختلف مشارکت کننده و سهامدار این نهادهای مالی ضمن پایش عملکرد یکدیگر و ایجاد ممانعت از هر گونه سوء استفاده، هزینه بهره مندی جامعه از خدمات نهادهای مالی بزرگ را فراهم آورند.

سازمان بورس در این خصوص باید دقت و پایش لازم را داشته باشد که تاکنون نداشته است. البته سازمان بورس اخیرا حساسیت خود را نسبت به این موضوع و حتی موضوعاتی نظیر برگزاری مناسب مجامع شرکت ها و نهادهای مالی از دست داده است.

طی روزهای گذشته مجمع شرکت تامین سرمایه نوین وارد دستور جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره شده اما بعد از اینکه نتیجه مطلوب حاصل عده ای از سهامداران نشده هیات مدیره مجمع اقدام به تنفس مجمع کرده است. تنفس مجمع قبل از ورود به دستور جلسه است نه بعد از ورود به دستور جلسه؛ که این موضوع حتی اعتراض سازمان بورس را نیز به همراه نداشته است.

در صورتی که حتی شاهدیم این روزها ناظر سازمان در مجامع حضور نداشته و نماینده های سازمان بورس صرفا مجامع را به صورت آنلاین مشاهده می کنند.

عباس هشی استاد دانشگاه و از جمله حسابرسان معتمد خبره بازار سهام در پاسخ به سوال بورس 24 روند و عرف حاکم بر مجامع شرکتهای بورسی پاسخ داد که :

معمولا در شرکت های بورسی همچون به ویزه تامین سرمایه ها رقابت بسیاری برای سیت های مدیریتی وجود دارد. زمان رای گیری برای انتخاب هیات مدیره هیچ شخصی نباید از رای فرد دیگر مطلع باشد. در رابطه با این مجمع قبلاً یکی از افراد خاص در جلسه حسب رابطه معلم شاگردی سوالی در مورد شبهاتی را پرسید. در مجمع پس از تصویب موارد دستور جلسه به انتخاب اعضای هیات مدیره که بند .... دستور جلسه بود پس از درخواست از سهامداران اسامی هیئت مدیره مورد انتخاب را دو ..... را می نویسید خاتمه دستورات باتوجه به جلسه را در کاندیدای ...... هیئت رئیسه اکثریت سهامداران با تعدادی سهامدار برگ رای را در گلدان آزاد انداختند، بین سهامداران صحبتهایی شده آنها از انداختن رای در گلدان خودداری نمودند، برای این بند صورتجلسه اعلام تنفس نموده اند، نماینده بورس هم که ........ بوده و رویه مزبور را غیر قابل قبول اعلام نمودو در درجه دوم نیز پس از انجام رای گیری هیات مدیره نمی تواند در خصوص آن مجمع اعلام تنفس کند.

به نظر من در چارچوب موازین قانونی و مقررات بورس حاکم بر تشکیل جلسات مجامع شرکتهای سهامی عام و مصوبات به ویزه به علت تعداد زیادی سهامداران، فرم برگ رای پس از ثبت نام سهامداران در فهرست حاضرین یک فرم برگ رای در اختیار ایشان قرار بدهید تا نظرات "رای مثبت" با "رای منفی" نسبت به هر مصوبه را در این برگه درج نماید زیرا رای گیری با بلند کردن دست جواب نمی دهد و می تواند مورد شک شمارش شود، و با رویه مدیریتی مجامع که تصویب را با اعلام صلوات می گیوند که عدم موافقت سهامدار را نشان نمی دهد، به گفته نامبرده در این جلسه پس از ورود به آخرین دستور "انتخاب اعضای هیئت مدیره" که اسامی داوطلبین آنها در تابلو و صفحه نمایش در مجمع درج می شود، از سهامداران درخواست می شود که افراد مورد نظر از بین داوطلبین آزمون (مثلاً 5 یا 7 نفر) را به ترتیب بنویسند " همانطوریکه باری اتخاب بازرس باید در فرم نام موسسه انتخاب شده را باید به تفکیک در پاسخ به سوال "کدام اصلی" "کدام فرعی" درج نمایند. و سپس می گویند برگه رای را داخل گلدان بریزند.

به قرار اطلاع تعدادی از سهامداران در جلسه برگ رای را داخل گلدان انداخته اند، اما تعداد دیگری از سهامداران عمده که (از جمله اعضای هیئت رئیسه) در انداختن آرای خود بجث و گفتگو داشته اند (هرچه بوده نگرانی از دست دادن یک سیت ...) و لذا از انداختن برگ رای در داخل گلدان خودداری نموده اند و هیئت رئیسه هم برای این بند مصوبه اعلام تنفس نموده است.

بنا به مراتب فوق به مجرد انداختن اراء در صندوق، مصوبات مجمع خاتمه یافتن تلقی می شود و هیئت رئیسه صرفاً باید شمارش آرا را انجام دهد، و معمولاً شرکتهایی سهامی عام می گویند هر سهامداری بتواند در شمارش آرا حضور داشته باشد.

حضور مقام ناظر بورس در مجمع و به ویژه الزام فیلم بردای و ارسال آن به سازمان بورس تماماً برای چنین مراقبت هایی می باشد به نظر من اگر اظهارات فوق صحت داشته باشد ، تنفس اعلامی وجهه قانونی ندارد و علی القاعده مقام ناظر بورس به دلیل وقایع خارج از شرح وظیفه مجمع داری، دعوت مجدد مجمع اجتناب ناپذیر است.

واقعیت آنستکه برخی از سهامداران برگه رای را در گلدان نمی اندازند، خودداری چنین سهامدار (عمدی یا سهوی)از انداخت برگ رای در هیچگونه خلیلی ندارد و بر این اساس است که می گویند از .... تعداد آرا در گلدان نتیجه می گیرند.

شایان ذکر است که در قانون هیچگونه پیش بینی برای کم و کسر آراء این چنین نشده است.


به نقل از  سایت بورس 24

 


 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بدعت بزرگ در مجامعی که نمایندگان بورس تماشاچی آنلاین آن هستند / عباس هشی
ثبت امتیاز