X
تاریخ انتشار: یکشنبه 28 اردیبهشت 1399

  (دوره آنلاین) کارگاه آموزشی موارد افشاء در صورت های مالی بر اساس استاندارد های جدید

امتیاز: Article Rating

(دوره آنلاین)

    کارگاه آموزشی موارد افشاء در صورت های مالی بر اساس استاندارد های جدید

ثبت نام برای عموم آزاد است

الف )شرایط دوره:

 

مدت زمان دوره:          3   ساعت

تاریخ برگزاری:           8 خرداد  1399

شهریه دوره:             450،000ریال

ساعت برگزاری:          9  الی  12

                   مدرس:           آقای دانیال محجوب (حسابدار رسمی)

 

محتوی دوره:

-          افشاء استاندارد های مصوب که هنوز لازم اجرا نیستند

-          بررسی موارد افشاء مربوط به صورت جریان های نقدی

-          بررسی موارد افشاء مربو ط به استاندارد حسابداری شماره 1

-          بررسی موارد افشاء مربو ط به استاندارد حسابداری شماره 34

-          بررسی موارد افشاء مربو ط به ابزار های مالی

 

ب )چگونگی ثبت نام:

 

1.       ثبت نام حسابداران رسمی و کارکنان حرفه ای:

از طرف موسسه حسابرسی و توسط Admin موسسه از طریق سامانه سحر به نشانی:Iacpasahar.ir

 

2.       ثبت نام سایر علاقه مندان:

ثبت نام از طریق سامانه سحر به نشانیIacpasahar.ir در قسمت کاربران عمومی (دوره های بدون معرفی نامه)جهت کسب اطلاعات بیشتر برای ثبت نام با شماره02142925داخلی213آقای عبادی تماس حاصل فرمایید.

 

ج)سایر موارد:

1. به شرکت کنندگان در دوره آموزشی علاوه بر احتساب ساعت آموزشی گواهی شرکت در دوره نیز اعطا می گردد.

2.در صورت انصراف وجه پرداختی مسترد نخواهد شد.

 

ثبت نام برای عموم آزاد استالف )شرایط دوره:

 

مدت زمان دوره:          3   ساعت

تاریخ برگزاری:           8 خرداد  1399

شهریه دوره:             450،000ریال

ساعت برگزاری:          9  الی  12

                         مدرس:                       آقای دانیال محجوب (حسابدار رسمی)

 

محتوی دوره:

-          افشاء استاندارد های مصوب که هنوز لازم اجرا نیستند

-          بررسی موارد افشاء مربوط به صورت جریان های نقدی

-          بررسی موارد افشاء مربو ط به استاندارد حسابداری شماره 1

-          بررسی موارد افشاء مربو ط به استاندارد حسابداری شماره 34

-          بررسی موارد افشاء مربو ط به ابزار های مالی

 

ب )چگونگی ثبت نام:

 

1.       ثبت نام حسابداران رسمی و کارکنان حرفه ای:

از طرف موسسه حسابرسی و توسط Admin موسسه از طریق سامانه سحر به نشانی:Iacpasahar.ir

 

2.       ثبت نام سایر علاقه مندان:

ثبت نام از طریق سامانه سحر به نشانیIacpasahar.ir در قسمت کاربران عمومی (دوره های بدون معرفی نامه)جهت کسب اطلاعات بیشتر برای ثبت نام با شماره02142925داخلی213آقای عبادی تماس حاصل فرمایید.

 

ج)سایر موارد:

1. به شرکت کنندگان در دوره آموزشی علاوه بر احتساب ساعت آموزشی گواهی شرکت در دوره نیز اعطا می گردد.

2.در صورت انصراف وجه پرداختی مسترد نخواهد شد.


اشتراک گذاری
ثبت امتیاز