X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 28 اسفند 1398
نهاد ناظر بر مؤسسات حسابرسی: تجربه‌ی اروپا و نمونه‌ی کشور اتریش

  نهاد ناظر بر مؤسسات حسابرسی: تجربه‌ی اروپا و نمونه‌ی کشور اتریش

امتیاز: Article Rating

_______________________

با توجه به مباحثی که به‌ویژه در ماه‌های اخیر درباره‌ی ایجاد نهاد ناظر بر حرفه‌ی حسابرسی مطرح شده، آگاهی از تجارب جهانی در این زمینه اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده است. به همین منظور، حمیدرضا کیهانی طی مقاله‌ای در شماره‌ی 48 نشریه‌ی حسابدار رسمی تجربه‌ی اتحادیه‌ی اروپا و کشور اتریشرا تشریح و معرفی کرده است.

از تاریخ 17 ژوئن سال 2016 و پس از اجرای قانون «اصلاح حسابرسی» تغییرات زیادی در نهاد ناظر بر اشخاص و مؤسسات حسابرسی موجود در 28 کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا به‌وجود آمد. کمیته‌ی نظارت بر نهادهای ناظر بر حسابرسی در اروپا (CEAOB) کمیته‌ای‌ست که برای همکاری و تقویت و هماهنگی بین نهادهای ناظر بر حسابرسی در سطح کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا تشکیل شده است.

به‌منظور روشن‌ساختن بیش‌تر موضوع در ادامه‌ی این مقاله توضیحاتی درباره‌ی نهاد ناظر بر حسابرسی، در کشور اتریش، ارائه شده است.

برای مطالعه‌ی متن کامل مقاله به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

فایل های پیوستی
اشتراک گذاری
تصاویر
  • نهاد ناظر بر مؤسسات حسابرسی: تجربه‌ی اروپا و نمونه‌ی کشور اتریش
ثبت امتیاز