X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 20 اسفند 1398
اصلاح ساختار حرفه‌ی حسابرسی در کشورها

  اصلاح ساختار حرفه‌ی حسابرسی در کشورها

امتیاز: Article Rating

____________________

در چهل‌وهشتمین شماره‌ی فصلنامه‌ی حسابدار رسمی در میان مجموعه نظرگاه‌هایی که درباره‌ی نهاد ناظر بر حرفه‌ی حسابرسی منتشر شده، کاظم وادی زاده در مقاله‌ای اصلاح ساختار حرفه‌ی حسابرسی در کشورها را مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله می‌خوانیم:

اصلاح ساختار تنها نبایستی شامل تغییر ارکان و ساختار نظارتی بر بخش خصوصی باشد چراکه در حال حاضر نیز ساختار نظارتی در حرفه وجود دارد و بایستی بیش‌تر در حوزه‌ی نظارت بر کیفیت خدمات حسابرسان تأکید کرد.

ساختار نظارتی در کشور ایران با بسیاری از کشورهای جهان تفاوت دارد و به واسطه‌ی اقتصاد دولتی، عمده‌ی ناظران مالی در پوشش و ساختار دولتی به حسابرسی می‌پردازند. هرچند سازمان‌های نظارتی دولتی و حاکمیتی برحسب قانون و مقررات ایجاد شده‌اند لیکن درصورت عدم کشف، مسئولیت قانونی خاصی برای آنان پیش‌بینی نشده است.

اصلاح ساختار حسابرسی کشور و همچنین ارکان نظارتی برای افزایش کیفیت خدمات حسابرسی مستقل ضروری به نظر رسیده و باتوجه به کشمکش‌های سیاسی و جناحی در بلندمدت، اقدامات مختلفی برای نظارت‌های خارج از جامعه‌ی حرفه‌ای بر حسابرسان انجام خواهد گرفت، هرچند در حال حاضر جامعه‌ی حرفه‌ای دارای ارکان نظارتی دولتی بوده و می‌توان با تقویت ساختارهای موجود، افزایش کیفیت در گزارشگری مالی و نظارت بر موسسات حسابرسی را سازماندهی کرد.

برای مطالعه‌ی متن کامل این مقاله به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

فایل های پیوستی
اشتراک گذاری
تصاویر
  • اصلاح ساختار حرفه‌ی حسابرسی در کشورها
ثبت امتیاز