X
تاریخ انتشار: یکشنبه 27 بهمن 1398
IESBA دو وبینار برگزار می‌کند

  IESBA دو وبینار برگزار می‌کند

امتیاز: Article Rating

IESBA دو وبینار برگزار می‌کند

 

هیأت بین‌المللی تدوین استانداردهای رفتار حرفه‌ایIESBA به‌منظور تشریح دو تا از متن‌های پیشنهادی اخیر خود وبینارهایی را به شرح زیر برگزار می‌کند:

1 )  تشریح تغییرات پیشنهادی درباره ”ارائه خدمات غیر از خدمات اطمینان‌بخش“؛ و

2 )  تشریح تغییرات پیشنهادی درباره ”حق‌الزحمه“.

وبینار شماره 1 بالا در تاریخ سه شنبه 27 اسفند 1398 (17 مارس 2020) در ساعت 16  تا 17 برگزار می‌شود.  در این وبینار، رئیس کارگروه خدمات غیر از خدمات اطمینان‌بخش، آقای ریچارد فِلِک به تشریح نکات زیر می‌پردازد:

·        ممنوعیت ارائه خدمات غیر از خدمات اطمینان‌بخش به یک صاحبکار با منافع عمومی در صورتی که خطر خودبینی در تجدید نظر پدید آید؛

·        محدود کردن شرایطی که در آن، اهمیت ممکن است در تعیین مجاز بودن ارائه خدمات غیر از خدمات اطمینان‌بخش مورد توجه قرار گیرد؛

·        تقویت مواد مربوط به ارتباط حسابرس با راهبران بنگاه؛ شامل تصویب ارائه این خدمات توسط راهبران بنگاه با منافع عمومی پیش از ارائه آن خدمات؛ و

·        الزامات سخت‌گیرانه‌تر مربوط به ارائه برخی از مشاوره‌های مالیاتی و تأمین مالی.

وبینار شماره 2 بالا در تاریخ پنج‌شنبه 29 اسفند 1398 (19 مارس 2020) در ساعت 17:30 تا 18:30 برگزار می‌شود. در این وبینار، رئیس کارگروه حق‌الزحمه حسابرسی، آقای ایان مک‌فی به تشریح نکات زیر خواهند پرداخت:

·        ممنوعیت مؤسسه از این که اجازه دهد حق‌الزحمه حسابرسی تحت تأثیر ارائه خدمات غیر از حسابرسی به صاحبکار حسابرسی قرار گیرد؛

 

·        الزام مؤسسه به حسابرسی نکردن بنگاه با منافع عمومی اگر حق‌الزحمه آن صاحبکار برای مدتی بیش از مدت مقرر، افزون بر حد مجاز باشد؛ و

·        گزارش اطلاعات مربوط به حق‌الزحمه به راهبران بنگاه و عموم برای کمک به قضاوت آنان درباره استقلال مؤسسه.

برای دریافت متن پیشنهادی مربوط به ارائه خدمات غیر از خدمات اطمینان‌بخش و همچنین، اعلان نظر، اینجا را کلیک کنید، و

برای دریافت متن پیشنهادی مربوط به حق‌الزحمه و همچنین، اعلان نظر، اینجا را کلیک کنید.

یادآوری می‌شود موضوع این تغییرات پیشنهادی در تاریخ پنجم بهمن 1398 نیز آگهی شده بود.

 

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • IESBA دو وبینار برگزار می‌کند
ثبت امتیاز