X
تاریخ انتشار: شنبه 19 بهمن 1398
غلامحسین دوانی /نهاد ناظر  بر حرفه حسابرسی

  غلامحسین دوانی /نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

امتیاز: Article Rating

غلامحسیندوانی/ نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی

روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 15 بهمن ماه 98


نظارت رکن اساسی بهینه سازی فعالیت های اقتصادی و غیراقتصادی تلقی می شود اما چگونگی برداشت از نظارت و حوزه اجرایی آن می تواند به مانع یا رادع و یا وسیله ارتقای نظارت تبدیل شود. حسابرسان خود از ارکان اصلی نظارت به شمار می روند که نظارت بر آن ها نیز جزو بدیهیات و ضروریات نظارت صحیح است اما در همه جوامع و کشورهای پیشرفته برای حرفه های پزشکی، وکالت و حسابرسی «نظارت خود انتظام» تعریف شده است.

نظارت خود انتظام چیست؟

از آن جا که برخی نهادهای حرفه ای دارای مسوولیت های اجتماعی هستند، بنابراین دولت ها در تدوین و تصویب قانون تشکیل این نهادها و یا تدوین و تصویب اساسنامه آن ها تمهیداتی را به کار می برند که امر حاکمیتی دولت ها در این قوانین و اساسنامه جایگاه خاصی داشته باشد به همین علت چه در قانون تشکیل کانون حسابداران رسمی ایران در سال های پیش از انقلاب و چه در قانون و اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران که از سال ۱۳۷۲ به بعد به منصه ظهور رسیده جایگاه حاکمیت در فصل اساسنامه جامعه دیده شده است. مهم ترین ابعاد نظارتی دولت در انتخاب اعضای جامعه حسابداران رسمی از طریق هیات تشخیص صلاحیت و سپس در تنفیذ صلاحیت کاندیداهای شورای عالی جامعه و همچنین در انتصاب اعضای هیات عالی انتظامی و هیات عالی نظارت است به طوری که در درجه اول به نظر می رسد جامعه حسابداران رسمی ایران یک نهاد دولتی است چرا که بیش تر ابعاد نظارتی و اجرایی آن توسط دولت منصوب می شوند.

هدف قانونگذار از این موضوع حفظ و تامین منافع عمومی در چارچوب فعالیت های حسابرسی است. به این جهت است که قانونگذار در سال ۱۳۸۰ برای اولین بار پس از انقلاب، امر حاکمیتی تشخیص مالیات را به حسابداران رسمی که توسط دولت (هیات تشخیص صلاحیت) انتخاب شده بودند واگذار کرد که این نشان از حوزه اعتماد دولت به نهادی به نام «جامعه حسابداران رسمی ایران» بوده است.

بدون شک وقتی دولت خود اسباب اعتمادسازی برای حسابداران رسمی را فراهم کرده باید انتظار داشت که سایر موسسات و نهادهایی که خود هر یک به نوعی تحت نظارت حوزه دولت قرار دارند (مشابه سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی) نیز همین سیره و رویه را به کارگیرند و موضوع نظارت بر حسابرسان را در همین فرآیند و چارچوب مورد مداقه و مناقشه قرار دهند. بدون شک چنانچه دولت احساس کند که عملکرد حسابرسان در هر یک از حوزه هایی که با منافع عمومی و یا بیت المال ارتباط دارند مناسب نیست، می تواند راسا از طریق هیات عالی نظارت یا هیات عالی انتظامی جامعه حسابداران موضوع را تحت پیگرد قرار دهد. زیرا ارجاع امر نظارتی بر یک نهاد حرفه ای به دستگاه قضایی عمومی که آشنایی چندانی هم با حرفه حسابرسی ندارد، در هیچ کجای دنیا متداول نیست بلکه مراجع قضایی کشور با توجه به آرای محاکم انتظامی خاص حرفه ها اقدام به صدور رای می کنند و لاغیر. بررسی آرای دادگاه قضایی شرکت آنرون، پارمالا و ورلدکام هم تاییدی بر این مدعاست اما این دلیل نمی شود که حسابرسان نیز تصور کنند که در یک زره آهنین قرار دارند که هیچ سلاحی بر آن کارگر نیست! عملکرد نهادهای خود انتظام تنها تضمینی است که استفاده کنندگان از خدمات آن ها را مطمئن می سازد که این نهادها از طریق «خود انتظامی» اعتماد مردم را فراهم می سازند و این اعتماد جز در برخورد جدی و حرفه ای و مستمر کار گروه های کنترل کیفیت، هیات عالی نظارت و هیات عالی انتظامی با تخلفات و قصور و اشتباهات صورت نخواهد گرفت. بازار سرمایه کشور که هنوز از آسیب های دوساله گذشته بهبود نیافته درصدد آن است که علاوه بر مداوای زخم بازار سرمایه و واکسیناسیون این آسیب ها اجازه ندهد چنین حوادثی تکرار شود (ادعایی که برای دستیابی به آن عزم جدی همه مسوولان برای مبارزه با تاریکی در بازار سرمایه، انجام شفافیت معاملات و برخورد با متخلفین، منقلبین و آنانی را که بازار را به نفع خود مصادره می کنند، لازم است) و در چنین حالتی تصور می کند که با اتفاق با حسابداران رسمی به عنوان یکی از بازیگران بازار سرمایه بتواند ابزار لازم جهت این کنترل و نظارت را اعمال کند اما ظاهرا برخی از دوستان بر این عقیده قرار گرفته اند که آسیب های بازار ناشی از تخلف، قصور و یا بی دقتی در گزارش های حسابرسی بوده و به همین علت نسبت به حسابرسان حساسیت بیش تری (و در برخی موارد حساسیت بی موردی) به عمل آورده اند.

با قاطعیت می توان گفت که همه تحقیقات و بررسی های پایان نامه ای و میدانی که طی چند سال گذشته در بازار سرمایه به عمل آمده حکایت از آن داشته که گزارش های حسابرسی چندان موثر بر بهای سهام و فراز و فرود آن نداشته است بلکه بی راهه ای به نام «سهم بازی در پرتو مدیریت سود به هرطریق» این جریان اصلی را به زعامت عده ای از مدیران سهم باز و همدستی برخی دیگر از بازیگران سرمایه را هدایت کرده است که نقد و کنکاش آن از حوصله این مقاله خارج و نگارنده در «موقع خود و در جای مناسب و همزمان» طی مقالات متعدد بدان اشاره کرده است و اتفاقا ضعف نظارتی بازار بر این جریان پوشش نهاده بود. اما در حال حاضر حسابداران رسمی به عنوان نهاد مسوولیت دار و در چارچوب مسوولیت های حرفه ای، قانونی و اجتماعی خود ناچارست با سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه در حوزه نظارتی همسو عمل کند تا منافع اجتماعی دچار آسیب کم تری شود اما این هم سویی الزاما و حتما باید در یک «چارچوب نوشته شده» و یا «میثاق همکاری مدون» صورت پذیرد تا هم حسابداران رسمی نقش خود را در این میثاق بدانند و هم ناظر بازار سرمایه توقعات و انتظارات خود را از حسابداران رسمی مکتوب کرده باشد چرا که اتکای به نقل قول های شفاهی و این یا آن همایش و سخنرانی نمی تواند نقطه اتکای مناسبی جهت همکاری دو نهاد اصل نظارتی بازار سرمایه باشد. حسابداران رسمی خود نیز بر این عقیده هستند که حوزه مسوولیتی مدیران بازار سرمایه ایجاب می کند تا نظارت بر بازار را مستمر و برنامه ریزی شده انجام دهند اما این نظارت بر فعالیت حسابرسی که فعالیتی تخصصی و ویژه و حتما «هزینه بر» نیز خواهد بود. در شرایط فعلی که دسترسی به ابزار و امکانات اگر غیرممکن نباشد بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود، جز از طریق حمایت جدی از جامعه حسابداران رسمی ایران (که لزوما به معنای حمایت از تکتک موسسات حسابرسی نیست) به وجود نخواهد آمد. پس به جای این که چه شخصی و یا چه نهادی بگوید کدامین برتر یا اولی ترند، کوشش کنیم هر نهاد و سازمانی در چارچوب وظایف اساسنامه ای همانی را که باید انجام دهیم و از تلاقی حوزه ها اجتناب و با یک تعامل سازنده که الزامات آن حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار در ارکان نظارتی جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور اعمال نظارت و مشاهده فرآیند آن و همچنین از باب تذکر این یا آن موضوع اهم و مهم، درصدد باشیم که نهادهای خودانتظام در مسیر خودکنترلی قرار گیرند و خود این نهادها با اعضای متخلف، بی دقت و یا متقلب به شدت برخورد کنند. البته همه حسابداران رسمی نیز باید بدانند که حق ادعای تخلف از طرف حسابداران رسمی از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار همیشه محفوظ خواهد بود و چنانچه شکایت سازمان بورس و اوراق بهادار و یا هر مرجع ذی صلاح دیگری علیه حسابرسان در کارگروه های تخصصی جامعه حسابداران رسمی رسیدگی و تخلف حسابرس محرز شود بدون شک برخورد جدی در چارچوب قانون و مقررات در انتظار حسابداران رسمی خواهد بود

 

* این مقاله اولین بار در روزنامه سرمایه مورخ ششم آذرماه 1385 چاپ شده است

 به نقل از روزنامه‌ی جهان صنعت مورخ19 بهمن ماه 1398

اشتراک گذاری
تصاویر
  • غلامحسین دوانی /نهاد ناظر  بر حرفه حسابرسی
ثبت امتیاز