X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 15 بهمن 1398
IESBA  رهنمود پیشنهادی برای برخورد با واقع‌بینی بررسی‌کننده کیفیت کار منتشر کرد

  IESBA رهنمود پیشنهادی برای برخورد با واقع‌بینی بررسی‌کننده کیفیت کار منتشر کرد

امتیاز: Article Rating

 

IESBA  رهنمود پیشنهادی برای برخورد با واقع‌بینی بررسی‌کننده کیفیت کار منتشر کرد

 

هیأت بین‌المللی تدوین استانداردهای رفتار حرفه‌ای (IESBA)  یک متن پیشنهادی با عنوان ”بازنگری پیشنهادی آیین رفتار برای برخورد با واقع‌بینی بررسی‌کننده کیفیت کار“ را منتشر کرد. این متن پیشنهادی بازنگری محدود آیین رفتار حرفه‌ای برای حسابداران حرفه‌ای (شامل استانداردهای بین‌المللی استقلال) هم‌راستا/ هماهنگ با  تدوین استاندارد بین‌المللی مدیریت کیفیت (ISQM) شماره 2 با عنوان ”بررسی کیفیت کار“ است.

این متن پیشنهادی حاوی رهنمودهایی پیشنهادی است برای بکارگیری چارچوب نظری آیین رفتار برای برخورد با موضوع واقع‌بینی بررسی‌کننده کیفیت کار و بدین ترتیب، ISQM شماره 2 را برای برخورد با این موضوع که چه کسی شایسته ایفای نقش بررسی‌کننده کیفیت کار است را تقویت می‌کند. رهنمودهای پیشنهادی، به‌ويژه:

·        انواع گوناگون خطرهای نقض اصل بنیادی واقع‌بینی را برای مواردی توصیف می‌کند که شخصی برای انجام کنترل کیفیت یک کار بخصوص، مورد نظر قرار می‌گیرد؛

·        عواملی را مشخص می‌کند که در ارزیابی سطح خطرهای شناسایی شده بکار گرفته می‌شود؛ و

·        تدابیر ایمن‌سازی را برای برخورد با این خطرها پیشنهاد می‌کند.

 

مهلت اعلان نظر در تاریخ 16 مارس 2020 (26 اسفند 1398) پایان می‌پذیرد.

برای دریافت متن پیشنهادی و اعلان نظر، اینجا  را کلیک کنید.

ترجمه پرسش‌های این نظرخواهی در زیر می‌آید:

 

 

 

ترجمه پرسش‌های نظرخواهی

 

 

IESBA  از اعلان نظر شما در موارد زیر استقبال می‌کند:

پرسش‌های ویژه:

1 )   آیا شما با رهنمود برخورد با واقع‌بینی بررسی‌کننده کیفیت کار موافقید و از آن پشتیبانی می‌کنید؟

2 )   در صورت پاسخ آری به پرسش بالا، آیا جایگاه این رهنمود را در بخش 120 آیین رفتار می‌پسندید و از آن پشتیبانی می‌کنید؟

3 )   آیا شما با نظر IESBA  مبنی بر این‌که بهتر است IAASB  نسبت به برقراری دوره گذار برای ISQM  شماره 2 تعیین تکلیف کند (به شرح بخش III  بندهای 16 و 17 متن اصلی) همراهید؟

پرسش‌های عمومی:

الف)  ناظران حرفه - IESBA از مقررات‌گذاران و ناظران حرفه درخواست می‌کند درباره رهنمود پیشنهادی از دیدگاه ضمانت اجرایی نظر دهند.

ب )  مؤسسات حسابرسی کوچک و متوسط - IESBA  از دریافت نظر این مؤسسات درباره اثر این رهنمود بر آن‌ها، استقبال می‌کند.

پ )  کشورهای در حال توسعه - با نگرش به این‌که خیلی از کشورهای در حال توسعه، آیین رفتار را پذیرفته‌اند یا در جریان پذیرش آن می‌باشند، IESBA  از نظردهندگان این سرزمین‌ها می‌خواهد که افزون بر اعلان نظر درباره متن پیشنهادی، به‌ويژه درباره هرگونه دشواری بکارگیری آن در محیط خود نیز نظر دهند.

ت )  برگردان - با نگرش به این‌که خیلی از نظردهندگان ممکن است بخواهند این رهنمود را به زبان ملی خود برگردانند، IESBA  از نظردهندگان می‌خواهد هرگونه مطلبی در این باره را با آن در میان گذارند.

 

 

 

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • IESBA  رهنمود پیشنهادی برای برخورد با واقع‌بینی بررسی‌کننده کیفیت کار منتشر کرد
ثبت امتیاز