X
تاریخ انتشار: یکشنبه 22 دی 1398

  اعلام اسامی قبول شدگان در آزمون دوره متقاضیان ورود به حرفه حسابرسی

امتیاز: Article Rating

 

پس از برگزاری سومین دوره متقاضیان ورود به حرفه حسابرسی و اخذ آزمون از آنها، تعداد 6  نفر به شرح زیر قبول شده اند.

موسسات حسابرسی می توانند به منظور دریافت مشخصات این افراد جهت به کارگیری آنها با مرکز آموزش حسابداران رسمی (ماحر) با شماره تلفن 02142925داخلی213 آقای عبادی تماس حاصل فرمایید.

 

ردیف

آقای/خانم

نام

نام خانوادگی

1

 

خانم

بهجت

کریمیان

2

 

خانم

نجما

زهلی

3

 

خانم

فردوس

حسین زاده

4

 

خانم

معصومه

ایرانی

5

 

آقای

علیرضا

ضیاءالحق

6

 

خانم

راهله

کارگر زحمتکش

 

مرکز آموزش حسابداران رسمی (ماحر)

@amoozessh42925

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز