X
تاریخ انتشار: دوشنبه 25 آذر 1398
نحوه‌ی تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه‌ی مالیاتی عملکرد سال 98 اعلام شد

  نحوه‌ی تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه‌ی مالیاتی عملکرد سال 98 اعلام شد

امتیاز: Article Rating
__________________
🔸معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد از عملکرد سال 1398 به بعد، در صورتی که مؤدیان اظهارنامه‌ی مالیاتی خود را با رعایت قوانین و مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند و در صورت انطباق اطلاعات اظهارنامه با پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، اظهارنامه بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد.
🔸به گزارش پایگاه اطلاع‌‍رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از رسانه‌ی مالیاتی ایران، محمد مسیحی با تاکید بر اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه‌ی 31/4/97، مبنای رسیدگی و تشخیص مالیات عملکرد سال 1398 برای اشخاص حقیقی و حقوقی را اظهارنامه مالیاتی عنوان کرد و گفت: در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی می‌باشند، اظهارنامه‌ی خود را با رعایت قانون و مقررات مربوطه تنظیم کنند، سازمان امور مالیاتی کشور اظهارنامه های مالیاتی آنها را بدون حسابرسی مورد پذیرش قرار خواهد داد و صرفاً برمبنای شاخص ها و معیارهای ریسک درصدی از آنها را رسیدگی می‌کند.
🔸وی تاکیدکرد: تنها درصدی از اظهارنامه مالیاتی تسلیمی با بانک های اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی مطابقت داده می شود و همچنین بر مبنای شاخص و معیارها ریسک مورد ارزیابی قرار می گیرد.
🔸معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: درصورتی که اشخاص یاد شده در مهلت قانونی و مطابق مقررات از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری کنند، این سازمان نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس میزان فعالیت و اطلاعات به دست آمده اقدام می نماید.

🔸برای مطالعه‌ی اطلاعیه‌ی سازمان امور مالیاتی در همین خصوص به پیوند زیر مراجعه فرمایید:
http://www.intamedia.ir/Public/LoadFile/default/245787
اشتراک گذاری
تصاویر
  • نحوه‌ی تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه‌ی مالیاتی عملکرد سال 98 اعلام شد
ثبت امتیاز