X
تاریخ انتشار: شنبه 02 آذر 1398
نظرخواهی از ذینفعان

  نظرخواهی از ذینفعان

امتیاز: Article Rating

فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) همانند سال‌های گذشته اقدام به نظرخواهی درباره میزان موفقیت IFAC در دستیابی به هدف‌های راهبردی کرده است.

این نظرخواهی افزون بر پنج (5) پرسش چند گزینه‌ای درباره برنامه‌های راهبردی IFAC، در دو زمینه ”ارتباطات و تعامل با ذینفعان“ و ”تدوین راهبردهای IFAC نیز از ذینفعان نظرخواهی کرده است.

برای آگاهی و شرکت در این نظرخواهی، اینجا را کلیک کنید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • نظرخواهی از ذینفعان
ثبت امتیاز