X
تاریخ انتشار: یکشنبه 19 آبان 1398
گزارش IFAC  درباره اولویت‌های جهانی حسابداران حرفه‌ای  شاغل در سازمان‌ها/ بنگاه‌ها

  گزارش IFAC درباره اولویت‌های جهانی حسابداران حرفه‌ای شاغل در سازمان‌ها/ بنگاه‌ها

امتیاز: Article Rating

آخرین گزارش کمیته حسابداران حرفه‌ای شاغل در سازمان‌ها/ بنگاه‌ها با عنوان ”درک و گزارش ارزش‌آفرینی- اولویت‌های حسابداران حرفه‌ای شاغل در سازمان‌ها/ بنگاه‌ها“ منتشر شد.

این گزارش، بینشی از اولویت‌های حسابداران حرفه‌ای شاغل در سازمان‌ها/ بنگاه‌ها برای درک بهتر و گزارش ارزش‌آفرینی به‌دست می‌دهد و بر اطلاعات و تصمیم‌هایی تمرکز دارد که برای یک سازمان و موفقیت درازمدت آن، اهمیت دارد.

محورهای گزارش:

·      ارزش‌آفرینی یکپارچه

·      ارزش داده‌ها (اطلاعات)

·      اقدام درباره هدف‌های بهبود پایدار

·      فرصت‌ها و چالش‌های رو در روی حسابداران حرفه‌ای شاغل در بنگاه‌های کوچک و متوسط

·      اخلاق حرفه‌ای

 

برای دریافت این گزارش، اینجا را کلیک کنید.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • گزارش IFAC  درباره اولویت‌های جهانی حسابداران حرفه‌ای  شاغل در سازمان‌ها/ بنگاه‌ها
ثبت امتیاز