X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 مهر 1398
رحمت‌اله صادقیان به عنوان نماینده‌ی جدید جامعه در کمیته‌ی پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد بورس معرفی شد

  رحمت‌اله صادقیان به عنوان نماینده‌ی جدید جامعه در کمیته‌ی پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد بورس معرفی شد

امتیاز: Article Rating

نماینده‌ی جدید جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در کمیته‌ی پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شد
در پی استعفای آقای محمدرضا بنی فاطمی کاشی، که از ابتدای خرداد 1397 این مسئولیت را برعهده داشتند، جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران طی نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، دکتر رحمت‌اله صادقیان را به‌عنوان نماینده‌ی جدید جامعه در کمیته‌ی پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسایرسی معتمد این سازمان معرفی کرد.
گفتنی است کمیته پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد بورس متشکل از پنج نفر عضو است. از این پنج عضو یک عضو به پیشنهاد جامعه، یک عضو به پیشنهاد سازمان حسابرسی و سه عضو دیگر توسط هیأت مدیره بورس منصوب می‌شوند.
جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران ضمن تشکر از خدمات آقای محمدرضا بنی فاطمی کاشی برای آقای رحمت‌اله صادقیان در این مسئولیت جدید آرزوی موفقیت دارد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • رحمت‌اله صادقیان به عنوان نماینده‌ی جدید جامعه در کمیته‌ی پذیرش و نظارت بر مؤسسات حسابرسی معتمد بورس معرفی شد
ثبت امتیاز