X
تاریخ انتشار: شنبه 23 شهریور 1398
IAASB  دستاوردهای نیمسال یکم 2019 خود را منتشر کرد

  IAASB دستاوردهای نیمسال یکم 2019 خود را منتشر کرد

امتیاز: Article Rating

IAASB  دستاوردهای نیمسال یکم 2019 خود را منتشر کرد

هیأت بین‌المللی تدوین استانداردهای حسابرسی و سایر خدمات اطمینان‌بخش (IAASB) گزارش فعالیت‌های نیمسال یکم 2019 و دستاوردهای هیأت را با نام پی‌ریزی برای آینده منتشر کرد.

در این نیمسال و با ریاست پروفسور آرنولد شیلدر، پنج استاندارد جدید و بازنگری شده به‌تصویب رسید؛ شش متن پیشنهادی، منتشر شـد، دربـاره پنج زمینه اصلی، با ذینفعان مشورت شد؛ تعداد نه پروژه طرح پیشنهادی، به‌روزرسانی پروژه و بیانیه بازخورد، چاپ و منتشر شد و برای یاری ذینفعان و درک بهتر از این استانداردها و پیاده‌سازی آن‌ها، تعداد 31 راهنمای پیاده‌سازی و پشتیبانی، تدوین شد.

 

برای آگاهی بیشتر و دریافت گزارش هیأت، اینجارا کلیک کنید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • IAASB  دستاوردهای نیمسال یکم 2019 خود را منتشر کرد
ثبت امتیاز