X
تاریخ انتشار: شنبه 09 شهریور 1398

  کارگاه در آمدی بر شیوه نوین نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران

امتیاز: Article Rating

الف )شرایط دوره:

مخاطبان:            مدیران و شرکای موسسات حسابرسی

تاریخ‌ دوره:           12  شهریور  1398

مدت زمان دوره:     4  ساعت

ساعت برگزاری:     13 الی 17

شهریه دوره:         هزینه این دوره برای مدیران و شرکای موسسات حسابرسی رایگان می باشد.

مدرس دوره:        جناب آقای دکتر فرح آبادی

                                          (رئیس ثابق بازرسی نهاد های مالی سازمان بورس اوراق بهادار و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت دارایی

                                           مرکزی بازار سرمایه ایران)

                 

محتوی دوره:

1.                   مروری کلی بر وضعیت صندوق های سرمایه گذاری؛

2.                   شخصیت حقوقی و ساختار قانونی صندوق های سرمایه گذاری؛

3.                   قوانین و مقررات حاکم بر صندوق های سرمایه گذاری؛

4.                   انواع نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری؛

5.                   اهـداف، بـرنامه‌ها و روش‌های نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

6.                   اهم ضعف ها و مشکلات کنترلی در صندوق های سرمایه گذاری

7.                   انواع تخلفات در صندوق های سرمایه گذاری؛

8.                   انواع مسئولیت در صندوق های سرمایه گذاری؛

9.                   انواع شکایات در صندوق های سرمایه گذاری؛

10.                  پیشنهادات؛             

ب )چگونگي ثبت نام:

           ثبت‌نام از طرف موسسه حسابرسی توسط admin مؤسسه از طریق سامانه سحر به نشانی: iacpasahar.ir و درصورت نیـاز به راهنمایی

          بیشتـر با شمـاره 02142925  داخلی 213 و 206 واحد آموزش تماس حاصل فرمایید.

ج )سایر موارد:

1 )حداکثر ظرفیت کلاس 40 نفر می‌باشد و متقاضیان بر اساس اولویت در ثبت‌نام در کلاس حضور پیدا خواهند کرد.

2 )به شرکت‌کنندگان در دوره آموزشی علاوه بر احتساب ساعات آموزشی گواهی شرکت در دوره نیز اعطا می‌گردد.

3 )در صورتی که مدیران و شرکای موسسات حسابرسی  درخواست شرکت در دوره نمایند و به علت عدم تکمیل ظرفیت امکان حضور در این دوره

   فراهم نشود، برای دوره‌های بعد در اولویت قرار خواهند گرفت.

4)طبق تبصره ماده5"دستور العمل پذیرش ساعات آموزش حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی و کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی

   عضو جامعه "ثبت نام و عدم حضور در کلاس ها موجب امتیاز منفی و حذف اولویت در ثبت نام کلاس های بعدی خواهد بود.

5) با توجه به هوشمند سازی فرآیند صدور گواهی نامه آموزشی، تنها در صورت ثبت نام از طریق سامانه سحر امکان صدور گواهی نامه برای اعضا

    میسر است .بدیهی است در صورت عدم ثبت نام از طریق سامانه سحر و حضور در کلاس گواهی آموزشی ارائه نخواهد  شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز