X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 06 شهریور 1398
🙏سپاسگزاری از اعضای محترم جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران 🙏

  🙏سپاسگزاری از اعضای محترم جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران 🙏

امتیاز: Article Rating
-------------------------------
🔸ششم شهریورماه سال 1398 بی‌گمان یکی از روزهای به‌خاطر ماندنی در تاریخ حرفه‌ی حسابرسی در ایران خواهد بود. در این روز، شاهد پرشمارترین حضور حسابداران رسمی برای رقم زدن سرنوشت خود بودیم. از بدو تأسیس جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران هیچ‌گاه شاهد حضوری چنین پرشکوه و پرشمار از اعضای این جامعه‌ی حرفه‌ای نبودیم.
🔸بی‌گمان این حضور بیانگر فصلی نو در تاریخ حرفه‌ی حسابرسی در ایران خواهد بود. چراکه مشارکت حسابداران در این تعیین سرنوشت همراه  با پاسخ‌خواهی از منتخبان شورای هفتم روزهای بهتری برای حسابداری و حرفه‌ای ایران رقم خواهد زد.
🔸جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران ضمن سپاس‌گزاری از تک تک اعضای خود و آرزوی سلامتی و بهروزی آنان، به منتخبان شورای‌عالی هفتم شادباش می‌گوید و برایشان موفقیت در تحقق برنامه‌ها را آرزومند است.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • 🙏سپاسگزاری از اعضای محترم جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران 🙏
ثبت امتیاز