X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 05 شهریور 1398

  اطلاعیه در خصوص هفتمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران

امتیاز: Article Rating

حضور شما را در هفتمین مجمع عمومی اعضا برای انتخاب اعضای شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران خوشامد می گوئیم و توجه شما را به موارد زیر جلب می نمائیم :

- به موجب ماده 12 دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات شورای عالی ، انجام هر گونه تبلیغات تنها از زمان اعلام اسامی داوطلبان عضویت در روزنامه کثیرالنتشار تا 24 ساعت قبل از انتخابات مجاز است . بنابر این هرگونه تبلیغات انتخاباتی در روز اخذ رای ممنوع است .

- طبق ماده 3 دستورالعمل انتخابات ، اولین جلسه مجمع عمومی با حضور بیش از 50 درصد اعضا رسمیت می یابد . چنانچه عده حاضر حداکثر تا یک ساعت پس از زمان مقرر (ساعت 8 صبح ) به حد نصاب مزبور نرسد پس از 30 دقیقه تنفس ( ساعت 30/9 صبح ) ، جلسه دوم با حضور بیش از 40 درصد اعضا رسمیت می یابد .

- جلسه با ریاست ، رئیس محترم هیئت عالی انتظامی و 2 نفر ناظر و یک نفر منشی که با رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه تعیین می گردند ، تشکیل می شود .

- هر عضو می تواند حداکثر 11 نفر از داوطلبان شورایعالی را انتخاب کند .

- لطفاً در برگ رای " کد ، نام و نام خانوادگی " داوطلبان را بین دو خط خوانا و صحیح با قلم جوهری بنویسید . بهیچ وجه از مداد استفاده نفرمائید . ( اسامی که با مداد درج شده باشد ، باطل خواهد شد )

- اسامی ناخوانا ، مخدوش ، تکراری یا مازاد بر 11 نفر در شمارش آرا محسوب نمی شود .

- چنانچه تعداد اسامی مندرج در برگ رای کمتر از 11 نفر باشد ، لطفا ذیل آخرین اسم مسدود گردد .

- همراه داشتن کارت عضویت یا مدارک شناسایی برای اخذ رای ضروری است .

- جهت دریافت برگ رای لطفاً به قسمت تعیین شده مراجعه و با ارائه کارت عضویت یا مدارک شناسایی ، پس از ثبت مشخصات خود درته سوش ، آنرا امضاء و برگ رای خود را دریافت نمائید .

- هر عضو صرفاً مجاز به انداختن رای خود در صندوق می باشد .

- در این دوره انتخابات ، دادن رای بصورت وکالتی امکان پذیر نیست .

اعضایی که از جریان انتخابات شکایت دارند ، می تواند موضوع را کتباً و بطور مستند ظرف 3 روز کاری از تاریخ برگزاری انتخابات به دبیرخانه هیئت عالی نظارت اعلام فرمایند . هیئت عالی نظارت ظرف یک هفته از تاریخ دریافت شکایات به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید .

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز