X
تاریخ انتشار: پنجشنبه 10 مرداد 1398

  ✔️مجمع عمومی سالانه‌ی جامعه ششم شهریورماه برگزار می‌شود

امتیاز: Article Rating

🔸ششم شهریورماه، همزمان با برگزاری مجمع عمومی سه سالانه‌ی جامعه برای انتخاب اعضای شورای‌عالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، مجمع عمومی سالانه‌ی جامعه نیز برگزار می‌شود.
🔸از کلیه‌ی اعضای محترم جامعه حسابداران رسمی ایران دعوت می‌شود در "مجمع عمومی سالانه" جامعه حسابداران رسمی ایران که رأس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 06/06/1398، در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو واقع در تهران، شهرك قدس، انتهاي بلوار شهيد دادمان برگزار خواهد شد، حضور به‌هم رسانند.
🔸گفتنی است در مجمع سالانه گزارش سال 1397 هیأت عالی نظارت در خصوص گزارش سال 1397 شورای‌عالی ارائه می‌شود و نیز ضمن تعیین روزنامه‌ی کثیرالانتشار و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی سالانه باشد، حق حضور اعضای شورای‌عالی بنا به پیشنهاد هیأت رئیسه‌ی مجمع تعیین می‌شود.
🔸براساس گزارش هیأت عالی نظارت، «این هیأت به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب شورای‌عالی باشد، حلب نگردیده است.»
🔸برای مطالعه‌ی متن کامل گزارش به پیوند زیر مراجعه فرمایید:

https://bit.ly/2GGeyRr

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز