X
تاریخ انتشار: شنبه 01 تیر 1398
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 98

  نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 98

امتیاز: Article Rating

برای اطلاعات بیشتر بخشنامه مالیاتی در "مورد نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 98" اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 98
ثبت امتیاز