X
تاریخ انتشار: یکشنبه 29 اردیبهشت 1398
آگهی فراخوان ثبت‌نام از  داوطلبان عضویت در شورای‌عالی دوره هفتم

  آگهی فراخوان ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شورای‌عالی دوره هفتم

امتیاز: Article Rating

به اطلاع داوطلبان عضویت در شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران که واجد شرایط مندرج در ماده (7) اساسنامه می‌باشند می‌رساند از روز دوشنبه مورخ 1398/02/30 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/03/13 فرم درخواست کتبی ثبت‌نام مندرج در ذیل این آگهی را دریافت و پس از تکمیل به دبیرخانه جامعه تحویل داده و رسید دریافت نمایند یا با پست سفارشی به نشانی: تهران- خیابان سپهبد قرنی- خیابان امانی- پلاک 4 کد پستی 1598866416  ارسال نمایند.

ضمناً مجمع عمومی سه‌سالانه جامعه حسابداران رسمی ایران برای انتخاب اعضای هفتمین دوره شورای‌عالی، در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 1398/06/06 در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو واقع در تهران- شهرک قدس- انتهای بلوار شهید دادمان برگزار خواهد شد. بدینوسیله از کلیه حسابداران رسمی دعوت می‌شود در جلسه مزبور حضور بهم‌رسانند.

                      دبیرکل و رئیس‌ هیأت‌مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران

دریافت شرایط عضویت

دریافت فرم ثبت نام و ضمائم

دریافت دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای شورای عالی

اشتراک گذاری
تصاویر
  • آگهی فراخوان ثبت‌نام از  داوطلبان عضویت در شورای‌عالی دوره هفتم
ثبت امتیاز