X
تاریخ انتشار: دوشنبه 02 اردیبهشت 1398
الزام ۵۰ شرکت دولتی به انجام حسابرسی عملیاتی

  الزام ۵۰ شرکت دولتی به انجام حسابرسی عملیاتی

امتیاز: Article Rating

____________________

هیئت وزیران در جلسه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۵۰ شرکت را ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی در طول برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کردند.
این شرکت‌ها مکلفند حداقل یک بار در طول سال های اجرای برنامه توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند.
فهرست این شرکت ها در فایل پیوست آمده است.

فایل های پیوستی
اشتراک گذاری
تصاویر
  • الزام ۵۰ شرکت دولتی به انجام حسابرسی عملیاتی
ثبت امتیاز