X
تاریخ انتشار: شنبه 31 فروردین 1398

  آزمون کارکنان حرفه ای موسسات حسابرسی عضو در تاریخ 29 فروردین 1398 برگزار شد

امتیاز: Article Rating
آزمون کارکنان حرفه ­ای موسسات حسابرسی روز پنج شنبه 29 فروردین 1398 در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و تبریز برگزار شد.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز