X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 فروردین 1398
IESBA  برنامه بلندپروازانه پنج ساله 2023-2019 را منتشر کرد

  IESBA برنامه بلندپروازانه پنج ساله 2023-2019 را منتشر کرد

امتیاز: Article Rating

هیأت بین‌المللی آیین رفتار حرفه‌ای برای حسابداران (IESBA) راهبرد و برنامه کاری 2023-2019 خود را با عنوان ”ارتقای آیین رفتار حرفه‌ای در جهانی پویا و متزلزل“ منتشر کرد.

در این برنامه، راهبردها و اولویت‌های هیأت در راستای تدوین استانداردهای رفتار حرفه‌ای با کیفیت بالا و آینده‌نگر که به‌طور جهانگیر پذیرفته ‌می‌شود، تشریح شده است.

با نگرش به آیین رفتار حرفه‌ای بازنگری و تجدید ساختار شده و لازم‌الاجرا از ژوئن 2019 (خرداد 1398) به‌عنوان زیربنا، راهبرد IESBA  حاوی سه ویژگی وابسته به‌هم زیر است:

·      بالا بردن مربوط بودن و اثر آیین رفتار، از طریق حفظ یک آیین رفتار همه منظوره در جهان با محیط متلاطم و همچنین، افزایش نقش پیشگیرانه آن؛

·      تعمیق و گسترش نفوذ آیین رفتار، از طریق افزایش پذیرش جهانی و پیاده‌سازی مؤثر آیین رفتار حرفه‌ای؛ و

·      گسترش روشن‌بینی و داده‌گیری IESBA،  از طریق درگیر کردن فعالانه ذینفعان و جستجوی راه‌های همکاری با آنان.

پشتیبانی دستیابی به این سه ویژگی راهبردی، یک برنامه کاری جامع و بلندپروازانه است. رئوس تعهدات، اولویت‌ها، اقدامات مورد نظر هیأت و انتظارات اساسی، شامل تداوم همکاری با هیأت بین‌المللی تدوین استانداردهای حسابرسی، خدمات اطمینان‌بخش و سایر خدمات مرتبط (IAASB)  در موارد لزوم را این برنامه مطرح می‌کند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • IESBA  برنامه بلندپروازانه پنج ساله 2023-2019 را منتشر کرد
ثبت امتیاز