X
تاریخ انتشار: یکشنبه 26 اسفند 1397
ادیب

  ادیب

امتیاز: Article Rating

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب نیاز به رده های مدیر فنی، سرپرست، حسابرس ارشد و حسابرس دارد. متقاضیان می توانند رزومه خود را تا تاریخ 25 فروردین ماه به آدرس:Adibjob1396@gmail.com ایمیل نمایند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • ادیب
ثبت امتیاز