طراحی سایت
X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 22 اسفند 1397
پیام تسلیت به جناب آقای علی اسگندری/ شریک محترم موسسه ارقام بهین آرا

  پیام تسلیت به جناب آقای علی اسگندری/ شریک محترم موسسه ارقام بهین آرا

امتیاز: Article Rating
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت برادر گرامیتان را تسليت عرض نموده، برای آن مرحوم، مغفرت و براي خانواده محترم صبر و شكيبايی مسئلت مینماييم.

جامعه حسابداران رسمی ایران

اشتراک گذاری
تصاویر
  • پیام تسلیت به جناب آقای علی اسگندری/ شریک محترم موسسه ارقام بهین آرا
ثبت امتیاز