طراحی سایت
X
تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 اسفند 1397
حسابرسان در برابر چالش‌های نو

  حسابرسان در برابر چالش‌های نو

امتیاز: Article Rating

 

_________________

سرمقاله‌ی جدیدترین شماره‌ی حسابدار رسمی به چالش‌های حسابرسان در شرایط تحریم‌های اقتصادی و نظام چندنرخی ارز اختصاص دارد. در این سرمقاله که به قلم رحمت‌اله صادقیان، رئیس شورای‌عالی جامعه، نوشته شده است. می‌خوانیم:

در شرایط چندگانه بودن نرخ برابری ارز، زمینه برای سوءاستفاده، فساد، رانت‌جویی، فعالیت‌های سوداگرانه، نادیده‌گرفتن مقررات ارزی و به تبع آن ارائه‌ی گزارشگری مالی متقلبانه افزایش می‌یابد. در این میان، حسابرسان نیز با چالش‌های جدیدی مواجه می‎شوند و باید موارد سوءاستفاده، تقلب، تخلف، و عدم رعایت قوانین و مقررات نهادهای قانونی و نظارتی را در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بیان  کنند.

این وظیفه مبتنی بر هدف ما برای ارتقا و تقویت جایگاه نظارتی حرفه‌ی حسابداری و حسابرسی در ایران است. با این هدف، ما باید باتوجه به الزامات قانونی یاری حسابرسان به نهادهای نظارتی را تقویت کنیم.

نکته‌ی دیگر هم مسئولیت اجتماعی است که بر دوش حسابرسان قرار دارد. می‌دانیم که به لحاظ شاخص‌هایی مانند شفافیت و فساد متأسفانه اکنون در وضعیت مطلوبی قرار نداریم. طبعاً این حوزه‌ای است که حسابداران و حسابرسان، علاوه بر تکالیف قانونی، بنا به مسئولیت اجتماعی‌شان در بهبود آن می‌توانند و باید نقش کلیدی ایفا کنند.

این مقاله چنین جمع‌بندی شده است:

این‌ موارد نشانه‌های آشکاری است که بر جایگاه حرفه‌ی‌ حسابرسی و اعتباربخشی مالی در مواجهه با چالش‌های جدید اقتصادی است. طبعاً در شرایط بروز دشواری‌های اقتصادی، میزان انتظارهای اجتماعی از آنان به‌شدت افزایش می‌یابد. در شرایط افزایش انتظارات جامعه از مقامات ناظر و نیز حسابداران رسمی آنان با چالش‌های جدیدی مواجه می‌شوند و در برابر این چالش‌ها ناگزیر باید کوشش‌هایشان در امر نظارت مالی را دوچندان کنند.

برای مطالعه‌ی متن کامل سرمقاله‌ی جدیدترین شماره‌ی حسابدار رسمی به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

فایل های پیوستی
اشتراک گذاری
تصاویر
  • حسابرسان در برابر چالش‌های نو
ثبت امتیاز