طراحی سایت
X
تاریخ انتشار: شنبه 11 اسفند 1397
IPSASB تمرکز بیشتری بر مدیریت مالیه عمومی اعمال می‌کند

  IPSASB تمرکز بیشتری بر مدیریت مالیه عمومی اعمال می‌کند

امتیاز: Article Rating

در دورانی که پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی شتاب زیادی پیدا کرده است، هیأت بین‌المللی استانداردهای حسابداری بخش عمومی (IPSASB)  اقدام به نشر ”راهبرد و برنامه کاری خود در سال‌های 2023-2019 با محوریت نشر استانداردهای جهانی، تشویق بکارگیری آن“ کرده است.

IPSASB از دو راه زیر راهبرد و برنامه کاری 2023-2019 خود را اجرا خواهد کرد:

v      نشر استانداردهای جهانی از طریق:

·      تدوین استانداردهای با موضوعات ویژه بخش عمومی؛

·      هماهنگی/ هم‌راستایی با IFRS؛

·      تدوین رهنمودهای لازم برای پاسخگویی به نیازهای کلی استفاده‌کنندگان؛

 

v      تشویق بکارگیری این استانداردها از طریق:

·      ترغیب پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابداری بخش عمومی؛ و

·      پشتیبانی از منافع روش تعهدی در تقویت مدیریت مالیه عمومی.

 

برای آگاهی بیشتر و دریافت راهبرد و برنامه کار IPSASB اینجا را کلیک کنید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • IPSASB تمرکز بیشتری بر مدیریت مالیه عمومی اعمال می‌کند
ثبت امتیاز