X
تاریخ انتشار: شنبه 13 بهمن 1397
IPSASB  رهنمودی برای زمینه‌های عمده هزینه‌کردهای بخش عمومی منتشر کرد

  IPSASB رهنمودی برای زمینه‌های عمده هزینه‌کردهای بخش عمومی منتشر کرد

امتیاز: Article Rating

هیأت بین‌المللی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی (IPSASB)  یک استاندارد جدید و یک متن پیشنهادی به ترتیب در باره حسابداری منافع اجتماعی و خدمات گروهی و فردی منتشر کرد.

استاندارد بین‌المللی حسابداری بخش عمومی شماره 42 با نام منافع اجتماعی و متن پیشنهادی شماره 67 با نام خدمات گروهی و فردی، و فوریت‌های امداد رسانی (اصلاحیه IPSASB شماره 19) به طیف گسترده‌ای از مخارج دولت می‌پردازند که مستقیماً  بر شهروندان (آمریکایی) در سراسر گیتی اثر می‌گذارد.

استاندارد بین‌المللی حسابداری بخش عمومی شماره 42،  رهنمودهای لازم را برای حسابداری مخارج منافع عمومی که یک‌پنجم درآمد ناخالص کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را تشکیل می‌دهد، فراهم می‌آورد.  منافع اجتماعی در این استاندارد، پرداخت‌های نقدی به افراد و/یا خانواده‌ها به‌منظور کاهش ریسک اجتماعی تعریف شده است. نمونه‌های بارز آن، مزایای بازنشستگی دولتی، بیمه از کارافتادگی، کمک هزینه (یارانه) و بیمه بیکاری است. استاندارد جدید، مقرر می‌دارد که بنگاه باید یک هزینه و یک بدهی بابت پرداخت آتی منافع اجتماعی را شناسایی کند.

متن پیشنهادی شماره 67 الزاماتی برای خدمات گروهی (چون هزینه‌های دفاعی در سطح ملی و روشنایی خیابان‌ها در سطح زیرمجموعه ملی)، خدمات فردی (چون بهداشت و آموزش و پرورش) و فوریت‌های امدادی را افزون‌بر پرداخت‌های نقدی یاد شده در بالا مقرر می‌دارد.

برای دریافت متن پیشنهادی و همچنین، اظهارنظر به نشانی WWW.IPSAS.ORG  مراجعه کنید.

 

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • IPSASB  رهنمودی برای زمینه‌های عمده هزینه‌کردهای بخش عمومی منتشر کرد
ثبت امتیاز