X
تاریخ انتشار: یکشنبه 02 دی 1397
لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (6) ماده (247) قانون مالیاتهای مستقیم

  لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (6) ماده (247) قانون مالیاتهای مستقیم

امتیاز: Article Rating

برای اطلاعات بیشتر در مورد لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (6) ماده (247) قانون مالیاتهای مستقیم در موارد طرح پرونده در هیات موضوع ماده (251) مکرر و کاهش مالیات اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره (6) ماده (247) قانون مالیاتهای مستقیم
ثبت امتیاز