X
تاریخ انتشار: دوشنبه 19 آذر 1397

  چهارمین کنگره ملی حسابرسی داخلی انجمن حسابرسان داخلی ایران

امتیاز: Article Rating

چهارمین کنگره انجمن حسابرسان داخلی با موضوع "حسابرسی داخلی ، مهارتی ارزش آفرین در کسب و کارهای موفق" در 19 دیماه 1397 برگزار می شود. به گفته سعید ترک زاده، دبیر کل انجمن حسابرسان  داخلی ، در این کنگره  با همت کمیته علمی خود، سعی بر آن است جایگاه حسابرس داخلی در ارزش آفرینی برای  شرکتها، سازمان ها و نهادها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در ادامه سرکار خانم دکتر اثنی عشری ، دبیر علمی همایش، محورهای کنگره امسال را به شرح  زیر اعلام کردند و از همه اساتید ارجمند، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران دعوت به عمل آوردند که مقالات خود  ارا در خصوص محورهای همایش به دبیرخانه ارسال نمایند.

محورهای کنگره

   مهارت های مورد نیاز حسابرسان داخلی برای ارزش آفرینی
• جایگاه انجمن ها و مجامع حرفه ای در ترویج نقش و اهمیت حسابرسی داخلی
• نقش سازمان های ذیصلاح قانونی در تثبیت و ارتقای حسابرسی داخلی
• قابلیت موسسات حسابرسی و مشاوره در ارائه خدمات حسابرسی داخلی در قالب برونسپاری
• استانداردهای حرفه ای و ارزش آفرینی حسابرسان داخلی
• نقش آموزش مستمر در بهبود ارزش آفرینی حسابرسان داخلی
• ضرورت بازنگری آموزش های رسمی حسابرسی داخلی در دانشگاه ها
• تامین محتوای ارزش آفرین توسط حسابرسی داخلی
• مهارت های سایبری و آینده حسابرسی داخلی
• ضرورت کسب مهارت های بین رشته ای برای حسابرسان داخلی

کنگره امسال انجمن دارای یک نکته ارزشمند نیز است به گفته دبیراجرایی همایش، آقای دکتر زارع، در کنگره امسال"  جایزه ملی حسابرسی داخلی " طراحی شده است که به حسابرسان داخلی و واحدهای حسابرسی منتخب شرکتها، نهادها و موسسات در صورت احراز شرایط لازم اعطا خواهد شد.به همین جهت از همه حسابرسان داخلی و واحدهای حسابرسی داخلی شرکتها و نهادها جهت شرکت در همایش و ارسال مدارک مورد نظر برای دریافت جایزه ملی حسابرسی داخلی دعوت به عمل می آید.

سایت همایش :www.iacongress.ir

تماس :  09907600335-88283547


اشتراک گذاری
ثبت امتیاز